Hoe maak je de juiste helling bij het installeren van rioolbuizen?

Bij het leggen van rioolbuizen in een woonhuis of bij het reviseren van een appartement (met de vervanging van rioolnetwerken en watervoorziening), moet eraan worden herinnerd dat het principe van de stroom daarin is gebouwd op het zwaartekrachtwerk. Dit betekent dat zonder ingrijpen van buitenaf alleen in een rioolstelsel een verplaatsing in het rioolstelsel optreedt.

Het leggen van pijpriool

In de huiselijke omgeving, waarbij de installatie van rioolbuizen met hun eigen handen wordt uitgevoerd, heeft het geen zin om een ​​druksysteem voor de geforceerde overbrenging van afvalwater met behulp van een pomp te regelen. Dit leidt tot extra kosten, zowel tijdens de constructie als tijdens de operationele periode, en hun reparatie, indien nodig, is vrij duur. Systemen van netwerken van geforceerde stroming worden alleen in grote industrieën gebruikt.

Fundamentele parameters

Wanneer het leggen van rioolbuizen met hun eigen handen gebeurt in een privé-huis, is het erg belangrijk om de juiste helling voor hen te creëren, alle regels te respecteren en ze te installeren. Een te kleine helling leidt tot een zwakke stroming binnen de lijn, waardoor zware componenten kunnen worden afgezet en verdere herstelling van alle netwerken vereist is.

Een grote hellingshoek van de rioolbuis is ook ongeschikt, omdat in dergelijke omstandigheden het afvalwater sneller zal stromen dan de andere componenten, wat ook leidt tot verstopping van het gehele systeem en moet worden gedemonteerd om de situatie te corrigeren.

De regels voor een goede installatie van de rioolleiding moeten zorgen voor voldoende bewegingssnelheid van het afvalwater. Deze indicator is een van de belangrijkste en bepaalt hoe effectief het hele rioleringssysteem werkt.

De grootte van de helling van de buis, afhankelijk van de diameter

De stelling dat hoe groter de helling van de pijp, hoe sneller de stroom, en hoe beter het werk van het hele systeem, is onjuist. Met een grote helling zal het water inderdaad heel snel weggaan, maar daarin schuilt de fout - met de snelle passage van water in de leiding, wordt het zelfreinigende systeem aanzienlijk verminderd.

Grote en zware deeltjes die samen met water in het riool terechtkomen, hebben geen tijd om helemaal door te gaan en zullen erin blijven zitten, zich geleidelijk ophopen en blokkades creëren.

Bovendien leidt deze benadering tot een lawaaierige werking van het drainagesysteem en vanwege de hoge bewegingssnelheid zal er een verhoogde slijtage van het binnenoppervlak zijn.

Dit zal leiden tot de voortijdige vervanging van afzonderlijke secties of moet reparaties aan het gehele rioleringssysteem uitvoeren.

Volgens de regels voor de installatie van rioolbuizen moet de optimale bewegingssnelheid van het afvalwater 0,7 tot 1 meter per seconde bedragen.

Aangezien de bewegingssnelheid van afvalwater wordt bepaald door de helling van de rioolbuizen, is er een andere parameter, die wordt uitgedrukt door het hoogteverschil aan het begin van de pijpleiding (het hoogste punt) en het einde (het laagste punt van het hele systeem).

De helling van 1 strekkende meter rioolbuizen in centimeters hoog is de parameter die moet worden aangehouden bij het leggen van riolen. Houd u aan de normen van deze waarde zal moeten, omdat anders het ontmantelen van het hele systeem, en soms reparatie of wijziging van de watervoorziening.

standaarden

Bij het leggen van rioolbuizen in een privé-huis, moet u de regels volgen die zijn beschreven in SNIP 2.04.01-85.

Rekening houdend met de diameter van de pijpleiding, wordt het leggen van afvalwater uitgevoerd met een bepaalde helling voor elke lopende meter.

 • als lijnen met een diameter van 40-50 mm worden gebruikt, moet de helling gelijk zijn aan 3 cm per strekkende meter;
 • voor buizen met een diameter van 85-110 mm, de optimale helling van 2 cm per strekkende meter.

In sommige gevallen worden hellingparameters uitgedrukt in een fractioneel getal, niet in centimeters per lineaire meter. Voor het bovenstaande voorbeeld (3/100 en 2/100) ziet informatie op de helling met de juiste aanleg van rioolbuizen in een privé-huis er als volgt uit:

 • voor lijnen met een doorsnede van 40-50 mm - een helling van 0,03;
 • voor lijnen met een doorsnede van 85-110 mm - een helling van 0,02.

Individuele hellingsberekening

Het leggen van rioleringsbuizen doe je zelf in een privé huis wordt uitgevoerd volgens de normen die in de bouwwetgeving voorkomen. Maar het is mogelijk om de parameters voor de opstelling van rioleringsnetten en waterleidingen onafhankelijk te berekenen. Gebruik hiervoor de volgende formule:

 • K - een speciale factor die rekening houdt met de eigenschappen van het materiaal dat werd gebruikt bij de vervaardiging van de buis;
 • V - de doorvoersnelheid van afvalwater;
 • H - pijpvulling (stroomhoogte);
 • D - doorsnede (diameter) van de buis.

De helling van rioolbuizen kan onafhankelijk worden berekend

 • coëfficiënt K, voor buizen van glad materiaal (polymeer of glas), moet gelijk zijn aan 0,5 voor een metalen leiding - 0,6;
 • indicator V (stroomsnelheid) - voor elke pijpleiding is 0.7-1.0 m / s;
 • de verhouding H / D - zegt de vulling van de buis en zou een waarde moeten hebben van 0,3 tot 0,6.

Interne en externe rioolstelsels

Bij het leggen van de rioleringsnetwerken en watervoorziening in een privé-huis, moet u rekening houden met enkele van de functies die worden veroorzaakt door de locatie van hun afzonderlijke secties.

Interne systemen

Bij de installatie van leidingen van de riolering in het woonhuis twee worden meestal hun diameters toegepast - 50 mm en 110 mm. De eerste voor drainage, de tweede voor het toilet. Het leggen van de rioolbuis moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende aanbevelingen:

 • Rotatie van de pijpleiding (in horizontale positie) mag niet onder een hoek van 90 graden worden gedaan. Om de richting van de bochten te veranderen, is het beter om deze in een hoek van 45 graden te installeren, dit vergemakkelijkt de doorgang van de hoofdstroom aanzienlijk en vermindert de kans op ophoping van vaste deeltjes;
 • fittingen moeten worden geïnstalleerd op plaatsen waar het systeem draait, het moet worden gecontroleerd en gemakkelijk te reinigen of te demonteren in het geval van verstopping;
 • in korte afzonderlijke secties is het toegestaan ​​om de helling te verhogen en de aanbevolen snelheid te overschrijden. Zo'n korte tak kan een pijp zijn die het toilet verbindt met de stijgbuis;
 • op elke afzonderlijke sectie moet de helling van de pijpleiding uniform zijn, zonder plotselinge valpartijen, omdat hun aanwezigheid een voorwaarde kan vormen voor het optreden van waterslag, waarvan de gevolgen de reparatie of ontmanteling van een reeds werkend systeem zullen zijn.

Riolering in een privéwoning met eigen handen leggen (video)

Externe (externe) systemen

Een juiste installatie en installatie van rioolbuizen is niet alleen noodzakelijk binnen, maar ook buiten het woonhuis, vanaf het punt van uitgang van het interne rioleringssysteem naar de septic tank.

Daarom moet u op de volgende punten letten:

 • rioolnetwerken worden in sleuven met een diepte van 0,5 tot 0,7 meter gelegd. De omvang van de begraving hangt af van de kenmerken van de grond en wordt aangepast voor specifieke omstandigheden;
 • bij het maken van greppels moet zand onderaan worden gebruikt om de juiste helling als gevolg van bedding vast te stellen;
 • vooraf berekende helling (per meter) om een ​​geleider te vormen van het koord dat zich uitstrekt tussen de gehamerd haringen. Dit voorkomt onnodige verzakking of ophoging van het rioolsysteem in bepaalde gebieden;
 • leg na het leggen van de pijpen op de bodem van de geul nogmaals de aanwezigheid van de juiste helling en corrigeer deze zonodig met een zandkussen.

Storm riool

Hetzelfde systeem is veeleisend voor de helling en de aanwezigheid ervan is nodig om de vorming van waterophoping op het grondoppervlak tijdens neerslag te elimineren.

Aanleggen van stormriool

Bij het plaatsen van een regenwaterafvoer worden dezelfde parameters in aanmerking genomen als bij het hoofdrioleringssysteem - de diameter van de buis en het materiaal waaruit deze is gemaakt. Hellingsgemiddelde:

 • voor buizen met een diameter van 150 mm - de indicator varieert van 0,007 tot 0,008;
 • op 200 mm doorsnede - 0,005 tot 0,007.

Op privéboerderijen kunt u langskomen met open hemelwaterafvoersystemen.

Maar zelfs met een dergelijk systeem van waterafvoer moet de helling aanwezig zijn:

 • voor drainagegroeven - 0,003;
 • voor trays van beton (halfrond of rechthoekig) - 0.005.

Wanneer moet de rioolbuis worden gelegd? Wat zou de helling van de rioolbuis moeten zijn?

Het schema van het apparaat van de rioolwaterafvoer voor een privéwoning

Voor normale werking van rioolwater moet de hellingwaarde in overeenstemming zijn met de aanbevolen normen voor SNiP, of worden berekend met een speciale formule.

De uitdrukking - hoe groter de helling - hoe beter en sneller de afvoer - een fout die niet mag worden toegestaan ​​om de daaropvolgende ontmanteling van een volledig nieuw rioleringssysteem te voorkomen.

Als u zich houdt aan de beproefde en operationele normen - riolering en sanitair zullen gedurende vele jaren geen reparatie of demontage vereisen.

De helling van de pijpen van interne en externe riolering

Lozing van rioolwater in het stedelijk rioleringssysteem of in een autonome sceptische put wordt uitgevoerd door zwaartekrachtbuizen. Daarom is het belangrijk om de helling van rioolbuizen met 1 meter te observeren in overeenstemming met de vereisten van SNiP. De normale werking van de riolering wordt beïnvloed door een aantal factoren, van de diameter en het materiaal tot de locatie: interne bedrading of extern.

Algemene informatie

De hoofdtaak bij het regelen van het rioolsysteem is het configureren van de pijpleiding zodat de afvoeren, inclusief vloeibare en vaste delen, passeren zonder achter te blijven en geen filevorming en files veroorzaken. Het is noodzakelijk om de helling van de buizen waar te nemen, waaronder, onder invloed van de zwaartekracht, het afvalwater onmiddellijk in de collector en verder naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie zal stromen.

Vereisten voor de organisatie van de interne en externe riolering, de vereiste hellingen en andere parameters zijn strikt vastgelegd in de SNiP SNiP 2.04.01-85 "CONSTRUCTIE NORMEN EN REGELS VAN HET WATER EN AFVAL VAN GEBOUWEN" en SNIP 2.04.03-85 "AFVOER". EXTERNE NETWERKEN EN FACILITEITEN.

Achter de vastgestelde normen gaat het niet om een ​​strikte berekening, maar om het resultaat van tests en waarnemingen. De aard van de afvoeren en hun consistentie is niet constant, en het rioleringssysteem zou zonder fouten moeten werken. Het is noodzakelijk om de sedimentatie van vaste insluitsels en slib op de wanden van het kanaal te elimineren of tot een minimum te beperken, zorg ervoor dat het rioleringssysteem stil werkt, zodat terugstroming en onaangename geuren de kamer binnendringen.

Er is vastgesteld dat bij de snelheid van beweging van afvoeren van 0,7 m / s water gelijkmatig vloeit en vaste insluitsels de stroom van de vloeistof gemakkelijker volgen, niet op één plaats achterblijvend. Dit wordt gedaan als de diameter zo wordt gekozen dat deze met een normale hoeveelheid afval voor deze verbinding wordt gevuld met ongeveer 50-60%, maar niet minder dan een derde.

De basis empirisch afgeleide formule op basis van de waarnemingen is:

waarin V de stroomsnelheid van het effluent is, H de hoogte is van het effluentniveau in de buis, d de diameter van de buis, K de hellingsfactor, waarvan de waarde de referentiewaarde is, afhankelijk van het buismateriaal.

K = 0,5 voor kunststof en glas.

K = 0,6 voor andere materialen (staal, gietijzer, asbestcement).

De coëfficiënt hangt af van de ruwheid van het binnenoppervlak en de weerstand die door de vloeistofstroom wordt gecreëerd.

Als de helling te groot is, zal het water snel weglopen en zullen vaste insluitsels zich op het oppervlak van de buis afzetten, waardoor een verstopping ontstaat. Bij een grote helling zal de waterstroom turbulent zijn met turbulentie, geluid en verhoogde luchtafvoer in het bovenste deel van de pijp, hetgeen zal leiden tot het breken van afsluitkleppen, verstoring van sifons of, in ieder geval, sifon en gas uit het rioolstelsel naar de kamer. Op bochten zal een groei ontstaan.

Als de helling te klein of afwezig is, hebben de zware breuken de tijd om zich op het oppervlak te vestigen en uiteindelijk een blokkering op te roepen. Aangezien het water de hele route niet snel kan overbruggen naar het punt van ontlading, zal er bij het volgende bemonsteren een overloop zijn.

Het blijkt dat twee condities voor leidingen zorgen voor de normale werking van het riool:

 • De diameter wordt gekozen op basis van het gemiddelde volume afvalwater.
 • De helling wordt bepaald om een ​​optimale stroomsnelheid van 0,7 m / s te verschaffen.

Toleranties verschillen voor externe en interne netwerken, omdat de prioriteiten anders zijn. In het eerste geval, op een eenvoudige manier sprekend, zou het rioleringssysteem niet gehoord moeten worden, en zonder het verschijnen van onaangename geuren. Voor buitenprioriteit vereist een ononderbroken werking geen constante bewaking en reiniging.

Helling afhankelijk van de diameter

Wat belangrijk is, is de stroomsnelheid van effluenten en de volheid van de pijp, zodat deze vrijelijk in de verzamelaar of septic tank stromen. Beide punten zijn echter afhankelijk van de grootte van de buis zelf en het volume van het effluent, en de diameter wordt geselecteerd op basis van alleen het gemiddelde dagelijkse volume van het afvalwater en de leidingvulling met 50-60%, maar niet minder dan een derde met een snelheid van 0,7 m / s.

Eventuele berekeningen worden teruggebracht tot de keuze van een van de standaardmaten: 50, 80, 100, 150, 200 mm. In de praktijk blijft het alleen om de helling voor elke grootte en de limieten van de toegestane fouten te verduidelijken.

Helling wordt gedefinieerd in SNiP als een fractionele coëfficiënt. De waarde wordt bepaald door de verhouding van de lengte tot de vereiste afstand tussen het bovenste en onderste punt aan de randen. De coëfficiënt is numeriek gelijk aan het hoogteverschil tussen de randen van de buis met een lengte van één meter, uitgedrukt in meter.

De helling van rioolbuizen 50, 100, 110, 160, 200 mm

De bouw van het rioleringssysteem vereist naleving van bepaalde normen. In het bijzonder is de juiste helling van de rioolbuis erg belangrijk, die wordt geselecteerd volgens de regels van SNiP 2.04.01-85 en 2.04.03-85 (je kunt deze documenten van mij helemaal gratis hier bekijken en downloaden), evenals de lengte van de communicatiepijplijnen.

Hoe kies je een hellingshoek - verschillende opties

Er zijn verschillende functies waar huismannen zich laten leiden door:

 1. Maak de hoek zo scherp mogelijk;
 2. Minimaliseer de helling of sla dit punt zelfs over bij het installeren van afvalwater;
 3. Maak een helling volgens SNiPs, GOST of gespecialiseerde mappen.

Op het eerste gezicht zal een te scherpe helling van de rioolbuis het water dat moet worden gereinigd helpen sneller zijn bestemming te bereiken. Maar aan de andere kant wordt de pijp tegelijkertijd blootgesteld aan de schadelijke effecten van afvalwater. Omdat water te snel door het riool gaat, blijven vaste deeltjes afvalwater, voedselresten en ander vuil dat vaak in het toilet wordt geloosd in de leiding achter. Daarom is de maximale helling van de buis strikt gereguleerd. Vooruitkijkend is het gelijk aan 15 cm per 1 meter hardlopen.

Een ander probleem is het dichtslibben van de buis. Na verloop van tijd verstopt rioolwater en zal het moeten werken aan zijn reparatie. De levensduur van een dergelijk systeem is veel korter dan de standaard en is minder dan een jaar.

Minimale vooringenomenheid of het ontbreken daarvan is een grove fout bij het installeren van een rioolpijplijn. Tegelijkertijd wordt de buis niet alleen verzand, maar ook praktisch niet schoongemaakt.

Waarom heb ik een pijphoek nodig?

Het gebruik van de hoek van de rioolbuis is noodzakelijk om te gebruiken om jezelf de volgende problemen te ontnemen:

 1. Bij het dichtslibben van de buis worden luchtsifons gebroken, die dienen als bescherming tegen onaangename geuren in de kamer;
 2. Het dichtslibben van de hoofdleiding dreigt met een volledige schending van de belangrijkste functies van rioolwaterkranen, wat in feite de beëindiging van het systeem is;
 3. Bescherming van de kelder van een woonhuis tegen lekkage en doorbraken hangt af van de juistheid van de helling.

Video over het onderwerp:

Rioleringshellingen en hun manieren om tentoon te stellen:

Hoe kies je de juiste rioolhelling:

Ook als er geen problemen zijn met corrosie in het geval van een kunststofvrije installatie van kunststof, kunnen openingen in de gietijzeren buis optreden. Ze zal water en riolering in de kelder beginnen.

Vroeger werden rioleringssystemen in hoogbouw niet met een helling geïnstalleerd. Daarom is het zo vaak het geval van verdrinking in een appartement op de eerste verdieping of doorbreken door het hele rioolsysteem.

Hoe een helling te kiezen

Om te bepalen wat de minimale helling van de buis moet zijn, wat voor u optimaal zal zijn, moet u de lengte van het hele rioolsysteem weten. Naslagwerken gebruiken gegevens onmiddellijk in afgewerkte vorm, ze worden afgebeeld in honderdsten van een geheel getal. Sommige werknemers vinden het moeilijk om dergelijke informatie te navigeren zonder uitleg. De informatie in naslagwerken wordt bijvoorbeeld in de volgende vorm gepresenteerd:

Tabel: benodigde hellingen en diameters van pijpen voor afvoer Tabel: hellingen van afvoerbuizen in een appartement

Minimale en maximale rioleringshelling per 1 meter die wordt uitgevoerd door SNiP

Hieronder ziet u een afbeelding met de minimale hellingen, afhankelijk van de diameter van 1 meter lange buis. We zien dat bijvoorbeeld voor een buis met een diameter van 110 - een hellingshoek van 20 mm, en voor een diameter van 160 mm - al 8 mm enzovoort. Denk aan de regel: hoe groter de diameter van de buis, hoe kleiner de hoek van de helling.

Voorbeelden van minimale rioolhellingen per meter door SNiP, afhankelijk van de diameter van de buis

Een helling voor een buis met een diameter van maximaal 50 mm en een lengte van 1 meter is bijvoorbeeld 0,03 m nodig. Hoe werd deze bepaald? 0,03 is de verhouding van de hoogte van de helling tot de lengte van de pijp.

Helling van rioolbuis 110 mm voor buitenafvalwater

Stel dat u de optimale helling voor een gemeenschappelijke buis van 110 mm moet berekenen, die voornamelijk wordt gebruikt in rioleringssystemen buiten. Volgens GOST is de helling voor een buis met een diameter van 110 mm 0,02 m per 1 strekkende meter.

Om de totale hoek te berekenen, moet u de lengte van de buis vermenigvuldigen met de helling gespecificeerd in SNiP of GOST. Het blijkt: 10 m (lengte van de riolering) * 0,02 = 0,2 m of 20 cm, dus het verschil tussen het installatieniveau van het eerste leidingpunt en het laatste is 20 cm.

Calculator die rioleringshelling voor een privé huis berekent

Ik stel voor dat je een online calculator test voor het berekenen van de helling van rioolbuizen voor een privéwoning. Alle berekeningen zijn bij benadering.

Onder de diameter van de buis verwijst naar de diameter van de pijp, die rechtstreeks in het afvoergat of het algemene systeem van riolering leidt (niet te verwarren met de ventilator).

Postscriptum Alle vragen en verzoeken voor deze rekenmachine kunnen hieronder worden ingesteld in de opmerkingen bij dit artikel.

Gebruik van de berekende en optimale bezettingsgraad

Ook moeten rioleringsbuizen van kunststof, asbestcement of gietijzer noodzakelijkerwijs het volheidsniveau berekenen. Dit concept definieert wat de doorstroomsnelheid in een pijp moet zijn, zodat deze niet verstopt raakt. Natuurlijk hangt de helling ook af van volheid. Bereken de berekende volheid kan met behulp van de formule:

 • H is het waterniveau in de buis;
 • D is de diameter.

Het minimaal toegestane SNiP 2.04.01-85 vulniveau, volgens SNiP - Y = 0.3, en de maximale Y = 1, maar in dit geval is de rioolbuis vol en daarom is er geen helling, dan moet je 50-60% kiezen. In de praktijk ligt de geschatte vullingsgraad in het bereik: 0,3 Hydraulische berekening voor vulcapaciteit en hellingshoek

Uw doel is om de maximaal toegestane snelheid voor een rioleringssysteem te berekenen. Volgens SNiP moet de snelheid van de vloeistof ten minste 0,7 m / s zijn, waardoor het afval snel door de muren kan gaan zonder te kleven.

Neem H = 60 mm, en de diameter van de buis D = 110 mm, het materiaal is van kunststof.

Daarom is de juiste berekening als volgt:

60/110 = 0,55 = Y is het berekende volheidsniveau;

Gebruik vervolgens de formule:

K ≤ V√ y, waarbij:

 • K - het optimale niveau van volheid (0,5 voor kunststof en glazen buizen of 0,6 voor gietijzeren, asbestcement of keramische buizen);
 • V is de snelheid van de vloeistof (we nemen ten minste 0,7 m / s);
 • √Y is de vierkantswortel van de geschatte leidingbezetting.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - de berekening is correct.

De laatste formule is een test. Het eerste cijfer is de coëfficiënt van optimale volheid, de tweede na het gelijkteken is de bewegingssnelheid van het afval, de derde is het kwadraat van het volheidsniveau. De formule liet ons zien dat we de snelheid juist gekozen hebben, dat wil zeggen, de laagst mogelijke. Tegelijkertijd kunnen we de snelheid niet verhogen, omdat ongelijkheid zal breken.

De hoek kan ook in graden worden uitgedrukt, maar het zal voor u moeilijker zijn om naar geometrische waarden te veranderen wanneer u een externe of interne pijp installeert. Deze meting biedt een hogere nauwkeurigheid.

Helling rioolbuizen schematisch

Op dezelfde manier is het eenvoudig om de helling van de buitenste ondergrondse buis te bepalen. In de meeste gevallen hebben buitencommunicatie grote diameters.

Daarom wordt per meter een grotere helling gebruikt. Er is echter nog steeds een bepaald hydraulisch afwijkingsniveau, waardoor u de helling iets minder dan het optimum kunt maken.

Samenvattend, we zeggen dat volgens SNiP 2.04.01-85 clausule 18.2 (de norm bij het installeren van waterafvoersystemen), bij het construeren van de hoek van rioolbuizen van een privéwoning, je deze regels moet volgen:

 1. Voor één lopende meter van een buis met een diameter van maximaal 50 mm, is het noodzakelijk om 3 cm helling toe te wijzen, maar tegelijkertijd zullen pijpleidingen met een diameter van 110 mm 2 cm nodig hebben;
 2. De maximaal toegestane waarde voor zowel interne als externe drukriolering is de totale helling van de pijpleiding van onder tot aan het einde van 15 cm;
 3. Normen van SNiP vereisen een verplichte afweging van het niveau van bevriezing van de bodem om een ​​extern rioolsysteem te installeren;
 4. Om de juistheid van de geselecteerde hoeken te bepalen, is het noodzakelijk om deskundigen te raadplegen en ook om de geselecteerde gegevens te controleren met behulp van de bovenstaande formules;
 5. Wanneer u het riool in de badkamer installeert, kunt u respectievelijk de coëfficiënt van volheid en de helling van de buis maken, het minimum. Het feit is dat vanuit deze kamer het water meestal zonder schurende deeltjes naar buiten komt;
 6. Voor het werk moet je een plan maken.

Deskundig advies:

Verwar niet de methode van installatie van rioolbuizen in het appartement en huis. In het eerste geval wordt vaak verticale montage gebruikt. Dit is wanneer een verticale buis wordt geïnstalleerd vanuit een toiletpot of een douchecabine en deze gaat al in een kofferbakpijp, gemaakt onder een bepaalde voorinstelling.

Deze methode kan worden toegepast als, bijvoorbeeld, een douche of een wastafel zich op de zolder van een huis bevindt. Op zijn beurt begint de installatie van het externe systeem onmiddellijk vanaf de ringen van de toiletpot, septic tank of gootsteen.

Om tijdens de installatie de gewenste hoek te kunnen weerstaan, is het aan te bevelen om een ​​greppel onder een helling vooraf te graven en de draad erover te trekken. Hetzelfde kan op de vloer worden gedaan.

Wat moet de helling zijn van een rioolbuis op 1 meter afstand in een woonhuis?

Het is vrij duidelijk dat voor een normaal leven in een modern huis of appartement het onmogelijk is om te doen zonder een betrouwbaar rioleringssysteem. Het is een leidingsysteem voor de afvoer van afvalwater. Storingen in het werk van de laatste leiden niet tot de beste gevolgen, daarom is het bij het regelen van de riolering in een privéwoning noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van bouwvoorschriften en voorschriften.

In een modern huis moet riolering correct zijn.

Riolering verplaatst zich door de zwaartekracht onder invloed van zwaartekrachten, dus het is belangrijk om de juiste rioolhelling van 1 meter te berekenen. Als het te groot of te klein is, zullen er onregelmatigheden in het systeem zijn, tot het optreden van onaangename noodsituaties. Welke soort helling voor rioolbuizen moet worden geïnstalleerd, wordt bepaald door een aantal omstandigheden.

Gevolgen van te weinig of te veel helling

Een te grote helling van de rioolbuis veroorzaakt een te hoog debiet van rioolwater. In dit geval zullen grote stukken afval naar de binnenwanden van het pijpleidingsysteem worden gegooid, eraan blijven kleven en niet verder kunnen. Het is belangrijk om te zorgen voor de optimale helling van rioolbuizen op 1 meter afstand in een woonhuis.

De optimale hellingshoek afhankelijk van de diameter van de buis

Bij het ontwerpen van een drainagesysteem, afhankelijk van de diameter van de buis, wordt de optimale hellingshoek gekozen. Om het systeem goed te laten werken, moeten pijpen met een kleinere diameter van een grotere helling worden voorzien. Het wordt gemeten in centimeters per strekkende meter buislengte. SNiP bepaalt de volgende parameters voor buizen in overeenstemming met hun diameter:

 • 50 mm - 3 cm helling per lengte van 1 meter;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Illustratie van de vereiste helling voor pijpen van verschillende diameters

Deze optimale waarden worden berekend voor zelfs lange delen van het externe en interne pijplijnnetwerk. Er zijn specifieke kenmerken bij het verbinden met flensverbindingen, sifons en fittingen.

Kenmerken bepalen de helling in de badkamer, keuken en toilet

Kenmerken bepalen de helling in de badkamer, keuken en toilet worden bepaald door het feit dat er geschikte sanitaire voorzieningen zijn. Onder de gootsteenleidingen zijn geïnstalleerd met een maximale diameter van vijftig millimeter, de optimale hoek is 3,5 cm. Het toilet maakt gebruik van buizen met een diameter van honderd millimeter, de optimale helling is 2 cm. De waarden van deze parameter voor huishoudelijke sanitaire voorzieningen zijn samengevat in de volgende tabel.

Regels voor het bepalen van de hellingshoek voor extern afvalwater

Voor het leggen van het buitennetwerk met pijpen van veel grotere diameter dan in het huis. Als gevolg hiervan zijn de installatiehoeken anders. Voor een pijp met een diameter van honderdvijftig millimeter is de helling bijvoorbeeld 0,8 cm per meter lengte, als de diameter 200 mm is, neemt de waarde van deze parameter af met één millimeter en wordt deze 0,7 cm.

De maximale niveauverlaging voor het externe netwerkleidingsysteem mag niet groter zijn dan vijftien centimeter per meter lengte. Deze regel is niet van toepassing op korte delen van de pijpleiding met een lengte van minder dan anderhalve meter.

Berekening van de gewenste helling van de rioolbuis op zijn eigen

Om de pijphelling alleen te berekenen, moet u de lengte en diameter ervan weten. In de SNiP gepubliceerde speciale tabellen met de waarden van deze parameter. In het algemene geval is het mogelijk om de hellingshoek van de buis met eigen middelen te bepalen:

 • de berekening moet worden gemaakt, rekening houdend met de diameter van de verticale buis;
 • voor buizen met een doorsnede van maximaal honderd tien millimeter is een helling van twintig millimeter vereist;
 • tot een diameter van honderdzestig millimeter vereist een acht millimeter hellingshoek van de buis;
 • smalle buizen met een diameter tot vijftig millimeter worden geïnstalleerd met een helling van drie centimeter.
Rioleringshelling eenvoudig te regelen niveau

Bepaalde beloningsmoeilijkheden worden veroorzaakt door de meeteenheid van deze parameter, uitgedrukt in honderdsten van een getal. Er is echter echt niets moeilijk, een hellingswaarde van 0,05 betekent bijvoorbeeld dat het hoogteverschil tussen het begin en het einde van de meterlengtebuis vijf centimeter is.

Riool volheid waarde

Een van de belangrijkste operationele kenmerken van het afvalsysteem is de volheid ervan met fecaal water. De waarde van deze parameter wordt bepaald door de hoogte van het afvalwaterniveau te delen door de waarde van het pijpgedeelte.

Berekening van de diameter van de rioolbuis

Bij het ontwerp van een rioolstelsel voor een probleemloze werking, is het noodzakelijk om een ​​dergelijke belangrijke operationele parameter te kiezen als de diameter van het pijpleidingennetwerk. Het wordt bepaald door de combinatie van de volgende voorwaarden:

 • de doorsnede van sanitaire fittingen mag niet groter zijn dan de diameter van de hoofdriolering;
 • de toename in diameter leidt tot een versnelling van de permeabiliteit van afvalwater exponentieel;
 • vulsnelheid mag niet hoger zijn dan zestig procent;
 • bouwcodes bevatten de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de diameter van de rioolbuis.
De afvoer van de badkamer op de tweede verdieping naar de riser is gemaakt van 110 mm buis

Bouwcodes bepalen de diameter van buizen op de hoofdgedeelten van het netwerk van honderd tien millimeter. Het aansluiten van huishoudelijke sanitaire voorzieningen wordt uitgevoerd op leidingen waarvan de diameter niet meer dan vijftig millimeter bedraagt. De uitzondering is het toilet, de operationele belasting waarop wordt verhoogd. De diameter van de totale riser is honderd millimeter. De doorsnede van rioolbuizen van grote stedelijke snelwegen kan oplopen tot tweeduizend millimeter.

Aanbrengen van extern rioolwater rekening houdend met het niveau van bevriezing van de bodem

De installatie van de externe riolering moet worden uitgevoerd met de nodige aandacht voor de diepte van het bevriezen van de bodem op de werkplek. Dit niveau varieert afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en varieert in verschillende gebieden. SNiP 23-01-99 bevat de exacte waarden van deze parameter voor verschillende regio's.

Kaart van de normatieve diepten van bevriezing

Als de diepvriesdiepte bijvoorbeeld anderhalve meter is, mag het rioolstelsel niet dichter bij de grond worden gelegd. In dit geval zal het fecaliënwater bevriezen en het pijpleidingennetwerk verbreken, wat tot zijn volledige mislukking zal leiden. Voor de suburbane regio is de diepvriesdiepte 1,4 meter, in de centrale regio's van ons land is deze ongeveer gelijk.

Regels voor de organisatie van het installatiekussen voor het leggen van pijpen

Een juiste installatie van het rioleringssysteem zorgt voor de installatie van een installatiekussen. Het is een zandheuvel waarop het pijpleidingennetwerk direct wordt gelegd. Om de gewenste hellingshoek van het systeem en de ontworpen montagekussen te behouden. Deze parameter kan worden gewijzigd door zand op de ene of andere plaats te gieten.

Het kussen moet een uniforme helling van de riolering bieden

Voordat het pijpleidingennetwerk wordt gelegd, worden alle elementen van het ontwerp gecontroleerd op integriteit, de aanwezigheid van scheuren en zichtbare defecten is onaanvaardbaar. Anders zijn lekken en noodsituaties onvermijdelijk. Beproefde rioolbuizen worden op het montagekader gelegd en geëgaliseerd met een gebouwniveau. Indien nodig, stelt u door de hellingshoek op de juiste plaats in te stellen zand zodanig in dat de op de dijk liggende buis goed aansluit en onbeweeglijk is.

Algemene aanbevelingen voor de installatie van afvoerbuizen

Algemene aanbevelingen helpen de meest voorkomende fouten te voorkomen bij het leggen van de afvoerleidingen van het binnen- en buitenrioleringssysteem. De volgende factoren moeten worden overwogen:

 • De structurele elementen van het pijpleidingennetwerk zijn na verloop van tijd onderhevig aan krimp. Dientengevolge is het nodig om de hoek van de pijpen periodiek aan te passen.
 • Bij het wijzigen van de richting van de plaatsing moeten de flensverbindingen onder een hoek van minstens honderdtwintig graden worden gemaakt. Anders is het nodig om een ​​extra inspectieluik uit te rusten om het pijpleidingennetwerk te regelen en indien nodig te reinigen.
 • Het aanbrengen van verborgen rioolwater vereist bijzonder zorgvuldig testen van alle elementen van zijn structuur op integriteit en de afwezigheid van lekken. In dit geval moeten de kijkvensters zich op korte afstand van elkaar bevinden.
 • De leidingen worden in de tegenovergestelde richting van de afvalwaterstroom gelegd. De installatie begint vanaf de afvoerpijp met verdere doorgang naar de aangesloten sanitaire voorzieningen.
Dus in de praktijk is de helling van de afvoerpijp voor de gootsteen

De gewenste hellingshoek van rioolbuizen tijdens de bouw van een thuisnetwerk is niet moeilijk te weerstaan. Eerder werd een markering op de muur getekend, die de lijn van de eerder berekende helling schetst. Het pijpleidingennetwerk wordt erop gelegd.

Het werken aan de opstelling van het buitensysteem is iets moeilijker. In dit geval, om de vereiste helling te verzekeren, is het noodzakelijk om een ​​greppel te graven, waarvan de diepte geleidelijk toeneemt. De controle wordt uitgevoerd met behulp van een constructieniveau, waarbij de snaar uitgerekt in de juiste hoek de uitvoering van industriële manipulaties aanzienlijk zal vergemakkelijken.

De efficiëntie van het systeem hangt grotendeels af van de correct onderhouden hellingshoek van het pijpleidingennetwerk. Het is noodzakelijk om zich aan de aanbevolen normen te houden. Bij het afwijken van de opgegeven parameters treden vaak noodsituaties en verstopping van het leidingnetwerk op.

We hebben een speciale video voor je geselecteerd, die veel nuttige informatie over het rioleringssysteem bevat.

Rioleringshelling in een privé huis - wat zou moeten zijn

De hellingshoek van het rioolwater wordt in aanmerking genomen bij het bepalen waar een gat in de muur van het gebouw of de fundering ervan moet worden gemaakt. Als het onjuist wordt berekend, kan er tijdens de installatie ongemak optreden, wat extra contante kosten met zich meebrengt.
De installatie van het rioolsysteem volgens de SNiP wordt uitgevoerd op basis van speciale tabellen, waarin de gemiddelde waarden worden vermeld die worden gebruikt bij de installatie van de centrale afvoer van alle sanitaire apparaten.

Bepaling van de helling van het riool

 • gemengde;
 • afzonderlijk.

Het verwijderen van afvalvloeistof en afvalwater van particuliere woningen gebeurt op de volgende manieren:
 • onder druk;
 • door zwaartekracht.

De drukversie in een landhuis wordt zeer zelden gebruikt, omdat het duur is, het moeilijk uit te rusten is en een dergelijk apparaat onbetrouwbaar is in vergelijking met zwaartekrachtdrainage. Wanneer u beslist om een ​​drukleiding uit te rusten, hoeft u niet te berekenen wat de rioleringshelling in een privé-woning zou moeten zijn, aangezien water onder druk langs de lijn beweegt (voor meer informatie: "Wat moet de helling zijn van een rioolbuis volgens de normen").

Bij het berekenen van de berekening moet u onthouden dat de helling van het interne rioleringssysteem anders zal zijn dan deze indicator voor het externe en stormsysteem. Feit is dat er in elk van hen een vloeistof is die een andere samenstelling heeft. Tegelijkertijd moet het externe rioolstelsel worden opgewarmd.
In SNIP 2.04.03-85 wordt aangegeven dat de afmeting van de rioleringshelling wordt beïnvloed door de bewegingssnelheid van de afvalvloeistof, het gebruikte materiaal om de leidingen te maken en de vulgraad.

 • voor de pijpleiding die door het huis gaat, moet deze 0,5-1 cm per lopende meter zijn;
 • bij het leggen van de externe snelweg - 1-2 centimeter.

Maar dit zijn geschatte waarden en nauwkeuriger parameters zijn te vinden tijdens gedetailleerde berekeningen.

Indicators van de hoek van riolering in een privé-huis

Opties voor het berekenen van de hellingshoek

 • bezraschetnuyu;
 • berekend.

Een niet-computationele methode maakt het mogelijk om het hoogteverschil te bepalen bij een specifiek gedeelte van de pijpleiding, afhankelijk van de diameter. De gemiddelde waarde van deze parameter is ongeveer 3% en kan variëren op basis van de bedrijfsomstandigheden.

De ontwerpmethode is bedoeld voor rioolstelsels met een constante druk van rioolwater.

 • de formule Colbrooke-White gebruiken;
 • door het bepalen van de conformiteit van de bewegingssnelheid van het effluent door buizen met de normatieve coëfficiënt

Voor privéhuizen is het gebruik van formules moeilijk, omdat het onmogelijk is om de mate van vulling van de pijpleiding en de snelheid van de vloeistof erlangs te kennen zonder de aanwezigheid van speciale apparatuur die professionals gebruiken in hun werk bij het berekenen van de hellingshoek. Daarom wordt de helling van de buizen in de individuele huishoudens berekend volgens een niet-berekeningsmethode.

Bepaling van rioleringshelling zonder formules

Pijpleiding leggen

Voor het werk is vereist:

Hellingen van rioolbuizen knip

Berekening van rioleringshelling op 1 meter door SNiP

Tijdens de bouw van een landhuis wordt huishoudelijk afvalwater omgeleid naar gecentraliseerde rioolnetwerken of naar een afzonderlijke septic tank door zwaartekrachtvrije druk door gelegde leidingen. De afwijking wordt veroorzaakt door de installatie van rioolwater met een bepaalde helling van het rioolsysteem met 1 meter volgens SNiP (volgens wettelijke vereisten). Deze factor wordt beïnvloed door factoren:

 • pijp diameter;
 • pijp materiaal;
 • interne of externe locatie van de pijpleiding.

Op het eerste gezicht kan een eenvoudig installatieproces met een verkeerde benadering leiden tot een onjuiste werking van het afvalwaterverwijderingssysteem.

Het belangrijkste doel van een succesvol huishoudelijk rioleringssysteemproject is om een ​​snelle en onbelemmerde verwijdering van afvalwater (met inbegrip van vaste fracties) in collectoren te bewerkstelligen zonder de vorming van files en blokkades.

Kelderbescherming tegen grondwater

Hoe fouten te voorkomen bij het bouwen van een huishoudelijk rioleringssysteem


Twee polaire fouten in het rioolsysteem:

 1. Kantelen te laag of nee
  Lage stroomsnelheid, die niet zorgt voor het wassen van dichte fracties uit de pijpwanden, de verdere accumulatie hiervan zal leiden tot verstopping. Een bepaalde hoeveelheid afvalwater met verontreinigingen van verschillende dichtheid wordt niet weggespoeld en blijft in de leidingen, waardoor het dichtslibben onaangename geuren vormt die het pand binnenkomen.
 2. Kantelen te groot.
  Paradoxaal genoeg is frequente preventieve reiniging hier gegarandeerd. Immers, de intense stroom van fecaal water heeft geen tijd om vaste fecale fracties op te vangen en te verwijderen, zelfs integendeel, het zal ze onder druk zetten op de wanden van pijpen. Verbindingen en terugslagkleppen werken onder constante belasting met kans op breuk.

Berekening van de vereiste helling van rioolbuizen

Het is overduidelijk dat de capaciteit van elke buis wordt bepaald door de diameter. Vanaf hier en voor elke sectie wordt de optimale opstelhoek geselecteerd. Een grotere diameter komt overeen met een kleinere hoek. De minimale helling van de riolering op 1 meter afstand in de joint venture voor elke leidingmaat is weergegeven in de tabel:

Wat betekenen deze numerieke waarden? Voor pijpleiding D 50 mm voor elke meter van zijn installatie is de minimale helling bijvoorbeeld 0,02 of 2 cm hoogteverschil aan beide uiteinden van het meterprofiel.

Bepaling van de interne rioleringshelling


Normen voor de bouw van huishoudelijk rioolnetwerken zijn vastgelegd in SP 30.13330.2012 Interne watervoorziening en riolering van gebouwen. Bijgewerkte versie van SNiP 2.04.01-85.

De basisvoorzieningen voor het ontwerp van een intern rioolnetwerk zijn de volgende:

 • minimale stroomsnelheid van rioolwater - 0,7 m / s;
 • Minimale vulling van leidingen met afvoeren - 30%.

Verder wordt de berekening van het rioolnetwerk met vrije doorstroming uitgevoerd volgens de volgende formule:

 • V - de doorvoersnelheid van afvalwater;
 • H - markeer het niveau van het effluent in het lumen van de buis;
 • d is de diameter van de buis;
 • K - referentiefactor, afhankelijk van het materiaal van de buizen, de ruwheid van hun interne oppervlakken en de hydraulische weerstand tegen stroming.
 • K = 0,5 voor pijpen gemaakt van polymeren;
 • K = 0,6 voor andere materialen.

Maar in de praktijk is de grootte en consistentie van afvalwater niet altijd constant. En om ervoor te zorgen dat de snelheid van de waterstroom wordt nageleefd en de bezettingsgraad van huishoudelijk afvalwater niet altijd mogelijk is.

Als de berekeningsmethode niet van toepassing is vanwege het gebrek aan nauwkeurige gegevens voor de bovenstaande formule, worden off-design secties van zwaartekracht pijpleidingnetwerken gelegd met een minimale hoek van 1 / D, waarbij de parameter D de grootte van de buitendiameter van de buis aangeeft, berekend in mm.

In de meeste gevallen worden moderne interne en externe rioolnetwerken samengesteld uit polymere materialen.

Leid pijpen D 40, 50, 80 mm op het apparaat van interne rioolnetwerken. De bijgewerkte praktijkcode van 2012 beperkt hun maximale inclinatie niet in vergelijking met de SNiP die deze indicator beperkte.

Minimale helling voor pijpen van deze afmetingen:

Bepaling van de externe rioleringshelling

Buizen met een minimum diameter van 150 - 200 mm worden gebruikt voor de installatie van huishoudelijk zwaartekrachtriool in de buitenlucht van een landhuis.

De kleinste hellingen komen overeen met de toegestane minimale stroomsnelheden van afvalwater.


De kleinste hellingen voor huishoudelijk rioolstelsel worden geaccepteerd:

Voor individuele delen van het netwerk, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, indien gerechtvaardigd, is het toegestaan ​​om als uitzondering hellingen te nemen:

Toetreden vanaf stormwaterinlaten moet met een helling van 0,02 worden genomen.

Praktische manieren om de hoek van de buis in te stellen

Er zijn verschillende praktische manieren om de helling van een rioolbuis te meten:

 1. Bellenniveau, dat aan weerszijden van de bel drie markeringen heeft, waarmee de afwijking van 1 cm ten opzichte van de horizon wordt aangegeven.

Het niveau wordt op de buis ingesteld vanaf een uiteinde en vervolgens wordt de noodzakelijke helling ingesteld totdat de luchtbel op het gewenste merkteken vastklikt.

 • Stel de berekende labels in aan beide uiteinden van het geprojecteerde gedeelte van het netwerk, die vervolgens de installatie uitvoeren.
 • Laser niveau.
 • Leveler.
 • Het is noodzakelijk om de helling van de riolering in een privéwoning op elke meter te controleren, vanaf het gebouw tot aan de septic tank. Na het installeren van de leidingen, controleert u tenslotte de gehele leiding van de pijpleiding opnieuw naar de ontwerpkwaliteit van de helling.

  conclusie

  Door zorgvuldig de aanbevelingen van de regelgevingsdocumenten te volgen, kunt u de installatie van privéwoningen in rioolwater op de juiste manier uitvoeren. Dit zorgt voor een probleemloze werking van het hele systeem.

  De helling van het riool op 1 meter SNIP

  Wat is de helling om rioolbuizen te leggen?

  De bouw van het rioleringssysteem vereist naleving van bepaalde normen. In het bijzonder is het erg belangrijk om de helling van de rioolbuis te corrigeren, die valt overeenkomstig SNiP en de lengte van de communicatiepijplijnen.

  HOE PAS JE EEN HOEK OP

  Er zijn verschillende functies waar huismannen zich laten leiden door:

  1. Maak de hoek zo scherp mogelijk;

  2. Maak de helling minimaal of sla dit item zelfs over bij het installeren van rioolwater;

  3. Maak een helling volgens de regels en GOST.

  Op het eerste gezicht helpt de overmatige helling van de rioolbuis het water dat moet worden gereinigd sneller de put bereiken. Maar aan de andere kant wordt de pijp tegelijkertijd blootgesteld aan de schadelijke effecten van afvalwater. Omdat water te snel door het riool gaat, blijven vaste deeltjes afvalwater, voedselresten en ander vuil dat vaak in het toilet wordt geloosd in de leiding achter. Een ander probleem is het dichtslibben van de buis. Na verloop van tijd verstopt rioolwater en zal het moeten werken aan zijn reparatie. De levensduur van een dergelijk systeem is veel korter dan de standaard en is minder dan een jaar.

  Minimale vooringenomenheid of het ontbreken daarvan is een grove fout bij het installeren van een rioolpijplijn. Tegelijkertijd wordt de buis niet alleen verzand, maar ook praktisch niet schoongemaakt. De situatie redden kan alleen de hoek zijn waarbij de septic tank zich ten opzichte van het riool bevindt.

  Het is het beste om te werken met bepaalde normen, die de verhouding van de hoek met de diameter en lengte van de buis aangeven. Dit vraagt ​​natuurlijk veel tijd en speciale zorg, maar na zoveel hard werk zal het rioleringssysteem u vele jaren van dienst zijn.

  Waarom heb je een voorkeur nodig:

  Bij het dichtslibben van de buis worden luchtsifons gebroken, die dienen als bescherming tegen onaangename geuren in de kamer;

  Het dichtslibben van de hoofdleiding dreigt met een volledige schending van de belangrijkste functies van rioolwaterkranen, wat in feite de beëindiging van het systeem is;

  Bescherming van de kelder van een woonhuis tegen lekkage en doorbraken hangt af van de juistheid van de helling.

  Ook als er geen problemen zijn met corrosie in het geval van een kunststofvrije installatie van kunststof, kunnen openingen in de gietijzeren buis optreden. Ze zal water en riolering in de kelder beginnen. Vroeger werden rioleringssystemen in hoogbouw niet met een helling geïnstalleerd. Daarom is het zo vaak het geval van verdrinking in een appartement op de eerste verdieping of doorbreken door het hele rioolsysteem.

  HOE KIES TIP

  Om de minimale helling van de buis te bepalen, die optimaal voor u zal zijn, moet u de lengte van het volledige rioolsysteem kennen. Naslagwerken gebruiken gegevens onmiddellijk in afgewerkte vorm, ze worden afgebeeld in honderdsten van een geheel getal. Sommige werknemers vinden het moeilijk om dergelijke informatie te navigeren zonder uitleg.

  Een helling voor een buis met een diameter van 50 mm en een lengte van 1 meter heeft bijvoorbeeld 0,03 mm nodig. Hoe werd het bepaald? 0,03 is de verhouding van de hoogte van de helling tot de lengte van de pijp. Afhankelijk van de diameter kan deze van 0,03 tot enkele millimeters zijn. Overweeg hoe de regel werkt:

  Stel dat u de optimale helling voor een buis van 110 mm moet berekenen, volgens GOST, dan is deze 0,02 mm. Om de totale hoek te berekenen, moet u de lengte van de buis vermenigvuldigen met de helling gespecificeerd in SNiP of GOST. Het blijkt: 10 m (lengte van de riolering) * 0,02 = 0,2 m of 20 cm, dus het verschil tussen het installatieniveau van het eerste leidingpunt en het laatste is 20 cm.

  Ook moet in een rioolbuis van gietijzer, kunststof of asbestcement het niveau van volheid worden berekend. Dit concept definieert wat de doorstroomsnelheid in een pijp moet zijn, zodat deze niet verstopt raakt. Natuurlijk hangt de helling ook af van volheid. Bereken de volheid kan de formule gebruiken:

  LUCHTAFSTAND HOOGTE / PIJP DIAMETER

  Het maximale niveau van volheid - 1, maar in dit geval is de rioolbuis vol en daarom is er geen helling, dan moet je 50-60% kiezen. Dit is een coëfficiënt, deze wordt vaak genomen als 0,5 - zoals de definitie van een halve buisvormige holte. Veel hangt af van het buismateriaal (gietijzer en asbest worden sneller gevuld vanwege de hoge ruwheid van de binnenwanden) en de hoek ten opzichte van de septic tank.

  Uw doel is om de maximaal toegestane snelheid voor een rioleringssysteem te berekenen. Professionals zeggen dat 0,7 m / s toestaan ​​dat afval snel langs de wanden passeert, terwijl het niet kleeft. Onderzoeker, de juiste berekening is als volgt:

  0,5 / 110 = 0,04 is het niveau van volheid

  0.5 ≤ 0.7 / 0.042 = 0.5 ≤ 43.75 - de berekening is correct.

  De laatste formule is een test. Het eerste cijfer is de coëfficiënt van volheid, de tweede na het gelijkteken is de bewegingssnelheid van het afvalwater, het derde is het kwadraat van het volheidsniveau.

  De hoek kan ook in graden worden uitgedrukt, maar het zal voor u moeilijker zijn om naar geometrische waarden te veranderen wanneer u een externe of interne pijp installeert. Deze meting biedt een hogere nauwkeurigheid.

  Op dezelfde manier is het eenvoudig om de helling van de buitenste ondergrondse buis te bepalen. In de meeste gevallen hebben buitencommunicatie grote diameters. De onderzoeker per meter zal meer vooroordeel gebruiken. Er is echter nog steeds een bepaald hydraulisch afwijkingsniveau, waardoor u de helling iets minder dan het optimum kunt maken. In de meeste gevallen is deze toegestane afmeting van de persleiding 0,02-0,01 mm minder.

  Volgens SNiP 2.04.01-85 clausule 18.2 (de norm bij het installeren van waterafvoersystemen), bij het construeren van de hoek van rioolbuizen van een privéwoning, moet je deze regels volgen:

 • Voor één lopende meter van een buis met een diameter van maximaal 50 mm, is het noodzakelijk om 3 cm helling toe te wijzen, maar tegelijkertijd zullen pijpleidingen met een diameter van 110 mm 2 cm nodig hebben;
 • De maximaal toegestane waarde voor zowel interne als externe drukriolering is de totale helling van de pijpleiding van de basis tot het einde van 15 graden;
 • Normen van SNiP vereisen een verplichte afweging van het niveau van bevriezing van de bodem om een ​​extern rioolsysteem te installeren;
 • Om de juistheid van de geselecteerde hoeken te bepalen, is het noodzakelijk om deskundigen te raadplegen en ook om de geselecteerde gegevens te controleren met behulp van de bovenstaande formules;
 • Wanneer u het riool in de badkamer installeert, kunt u respectievelijk de coëfficiënt van volheid en de helling van de buis maken, niet zo sterk. Het feit is dat vanuit deze kamer het water meestal zonder schurende deeltjes naar buiten komt;
 • Voor het werk moet je een plan maken.

  Verwar niet de methode van installatie van rioolbuizen in het appartement en huis. In het eerste geval wordt vaak verticale montage gebruikt. Dit is wanneer een verticale buis wordt geïnstalleerd vanuit een toiletpot of een douchecabine en deze gaat al in een kofferbakpijp, gemaakt onder een bepaalde voorinstelling. Deze methode kan worden toegepast als, bijvoorbeeld, een douche of een wastafel zich op de zolder van een huis bevindt. Op zijn beurt begint de installatie van het externe systeem onmiddellijk vanaf de ringen van de toiletpot, septic tank of gootsteen.

  Om tijdens de installatie de gewenste hoek te kunnen weerstaan, is het aan te bevelen om een ​​greppel onder een helling vooraf te graven en de draad erover te trekken. Hetzelfde kan op de vloer worden gedaan.

  Vodakanazer.ru »Riolering» De keuze van de helling van de rioolbuis en de vereisten van SNiP

  Selectie van de helling van rioolbuizen en SNiP-vereisten

  Berekening en afvoeren van apparaten volgens de noodzakelijke normen. Alleen op deze manier krijgt u een efficiënt en duurzaam systeem. Het is vooral belangrijk om de helling van de rioolbuis te observeren bij het bouwen van een zwaartekrachtvrij systeem (dit is de optie van afvalverwijdering die wordt gebruikt in het appartement en de privéwoning). Deze parameter is afhankelijk van de diameter en lengte van het riool. Het is geselecteerd volgens SNiP 2.04.03-85 en 2.04.01-85. Onvoldoende, evenals overmatige pijphelling kan tot veel problemen leiden. In ons artikel zullen we u vertellen welk soort afschot nodig is voor interne en externe rioleringssystemen, hoe u het moet berekenen en waarnaar u moet zoeken.

  Functies bepalen het overschot

  Berekening en afvoeren van apparaten uitgevoerd volgens de vereiste normen

  Om de minimale helling van het riool te bepalen, gebruiken thuismeesters de volgende methoden:

  1. Om de berekening niet te doen, proberen sommige meesters de hellingshoek zoveel mogelijk te realiseren.
  2. Sommige vaklui missen dit punt over het algemeen of maken het minimale overschot, dat in de SNiP wordt voorgeschreven voor pijpleidingen met verschillende diameters.
  3. Om de helling van de rioolbuis correct te bepalen, is het noodzakelijk om een ​​speciale berekening te maken, geleid door standaarden van SNiP en andere regulerende documenten.

  Zoals het lijkt, zal een te grote helling van de rioolpijplijn ervoor zorgen dat de afvoer sneller in het algemene stalsysteem kan stromen. Bij een zeer snelle stroom van afvoeren hebben ze echter geen tijd om alle vaste deeltjes af te spoelen en worden ze afgezet op het binnenoppervlak, waardoor ze een blokkering vormen. Bovendien bedekken afvoeren bij hoge snelheid het gehele lumen van het product en veroorzaken een sifonbreuk in de sifons. Als gevolg hiervan stromen de rioolgassen de kamer in. Het is de dichter dat zelfs de maximale helling van de pijplijn strikt beperkt is tot SNiP.

  Belangrijk: het is verboden om de helling van de rioolleiding meer dan 150 mm per strekkende meter te maken.

  Het gebrek aan helling of de minste helling van de rioolbuis kan leiden tot verzilting van de pijpleiding. Een dergelijk systeem kan niet op natuurlijke wijze worden gereinigd tijdens de waterstroom. Dientengevolge zal het regelmatig verstopt raken en reparaties vereisen, wat de levensduur van het volledige rioleringssysteem aanzienlijk zal verkorten.

  Opgelet: om het rioleringssysteem u zonder storingen en zo lang mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk om een ​​voorlopige berekening uit te voeren, rekening houdend met de normen van SNiP, volgens welke het overschot wordt geselecteerd afhankelijk van de diameter en lengte van de buis.

  afspraak

  De hoek van de rioolbuis wordt gemaakt bij het installeren van de interne en externe systemen in het appartement en huis

  De hoek van de rioolbuis wordt gemaakt bij het installeren van de interne en externe systemen in het appartement en het huis, omdat dit u in staat stelt om uzelf te beschermen tegen vele problemen tijdens het functioneren van netwerken:

  1. Als het systeem dichtslibt vanwege onvoldoende helling of een gebrek daaraan, zal het lumen van het rioleringssysteem smaller worden en wanneer grote hoeveelheden water worden afgevoerd, zal er een hydraulische schok optreden, waardoor de vallen in sifons worden verbroken. Als er geen waterslot in de sifon zit, zullen onaangename rioolgassen het appartementencomplex binnengaan.
  2. Het verzwakken van de hoofdpijplijn leidt tot het uitvallen van het hele systeem.
  3. De standaardhelling van de rioolbuis beschermt tegen doorbraken en lekkages die in de kelder van het huis worden gegenereerd.
  4. Als, zonder helling, gietijzeren elementen die vatbaar zijn voor corrosie te installeren, kunnen fistels en gaten als gevolg van stilstaand water in het systeem ontstaan.

  Belangrijk: de helling van de pijpleiding is nodig om de optimale snelheid van het afvalwater te verkrijgen, waarbij vaste deeltjes naar het eindpunt worden getransporteerd zonder te bezinken op de bodem van het product. Volgens de normen van SNiP moet de stroomsnelheid van het effluent door het systeem 0,7 m / s zijn.

  De keuze van de optimale waarde

  Om het vereiste eigen risico te berekenen, moet u de lengte van de gehele pijpleiding en het doel ervan weten.

  Om het vereiste eigen risico te berekenen, moet u de lengte van de gehele pijpleiding en het doel ervan weten. Om de berekening niet uit te voeren, kunt u gebruik maken van kant-en-klare tabellen van SNiP, waar een standaard helling wordt gegeven voor afvoersystemen van verschillende sanitaire apparaten:

  • Afvoeren van de badkamer met behulp van elementen van 40-50 mm. De maximale afstand van de afvoer naar de sifon zonder ventilatie is 1... 1,3 m. Helling is 1 tot 30.
  • Afvoer uit de douche moet worden gemaakt van buizen 40-50 mm. De maximale afstand is -1,5... 1,7 m. Excess - 1 tot 48.
  • De afvoer uit de toiletpot is gemaakt van een pijpleiding van 10 cm. De maximale afstand is maximaal 6 m. De helling moet 1 tot 20 zijn.
  • Spoelbak: elementen met een grootte van 40-50 mm, afstand - 0... 0,8 m, hoogte - 1 tot 12.
  • Bidet: producten met een diameter van 30-40 mm, afstand - 0,7... 1 m, kantelen - 1 tot 20.
  • Wassen: pijpleiding met een diameter van 30-40 mm, afstand - 1,3... 1,5 m, overschot - 1 tot 36.

  De gecombineerde afvoer uit de gootsteen, douche en bad is gemaakt van producten met een afmeting van 5 cm.De maximale afstand mag niet meer zijn dan 1,7... 2,3 m en de helling moet 1 tot 48 zijn.
  Het normaliseert ook de optimale en minimale helling voor pijpen van een bepaalde diameter die zijn verbonden met specifieke instrumenten:

  • Een pijpleiding met een diameter van 4-5 cm, uitgaande van de schaal, kan een minimale helling van 0,025 ppm hebben en het optimum is 0,35 ppm.
  • Producten met een doorsnede van 10 cm, afkomstig van het toilet, moeten een minimale helling van 0,012 hebben en het optimum - 0,02.
  • Elementen met een afmeting van 5 cm, gelegd vanuit de gootsteen, kunnen een minimale overmaat van 0,025 hebben en de optimale waarde is gelijk aan - 0,035.
  • Vanuit de wastafel en badkamer zijn aangelegde pijpen met een doorsnede van 4-5 cm met een minimum helling van 0,025 en optimaal - 0,035.

  Overtollig door lineaire meter

  Hoe groter de diameter van de pijpleiding, hoe kleiner het overschot

  In de regel wordt de helling van de riolering op 1 meter volgens SNiP niet bepaald in graden, maar in de waarde, die wordt uitgedrukt in de verhouding van de overmaat van het ene uiteinde van de pijpleiding over de andere tot de strekkende meter van de lengte.

  Zodat u weet wat u per pijpleiding moet doen, kunt u de volgende gegevens gebruiken:

  • Voor elementen met een doorsnede van 50 mm is de minimumwaarde 0,03 ppm, dat wil zeggen dat één rand van een meter lang product 30 mm hoger moet zijn dan de tweede.
  • Pijpleidingen met een diameter van 110 mm moeten een overmaat hebben gelijk aan 0,02. Dit betekent dat de ene rand hoger is dan de andere met 20 mm met een lengte van 1 meter.
  • Een pijpleiding van 160 mm moet een minimale helling van 0,008 ppm hebben. Daarom is het overtollige meteroppervlak 8 mm.
  • Elementen met een afmeting van 200 mm moeten een overschot van 0,007 ppm hebben, dat wil zeggen, het ene uiteinde van een metersegment is 7 mm hoger dan het andere.

  Belangrijk: hoe groter de diameter van de pijplijn, hoe kleiner de overmaat.

  Om de helling van een rioolpijpleiding van een bepaalde lengte te berekenen, moet de minimale helling, die wordt bepaald met inachtneming van de doorsnede van het element, worden vermenigvuldigd met de totale lengte. Bijvoorbeeld, het begin van een element met een diameter van 110 mm en een lengte van 10 m moet hoger zijn dan het einde met 20 cm, aangezien 10 mx 0,02 (de minimale helling voor een pijpleiding met een doorsnede van 110 mm) = 0,2 meter of 20 cm.

  Openluchtnetwerken

  Bepaal de helling van het rioleringssysteem in een privé-huis, en vergeet het externe netwerk niet, dat met een helling moet worden gemonteerd om afvalwater te verwijderen door zwaartekracht

  Bij het bepalen van de helling van het rioolsysteem in een privé-huis, moet u het externe netwerk niet vergeten, dat met een helling moet worden gemonteerd om afvalwater door zwaartekracht te verwijderen. Meestal voor het leggen van buitennetwerken gebruikte producten met een grotere diameter dan in het huis. Bij het bepalen van de helling worden geleid door de volgende regels:

  1. Als elementen met een diameter van 150 mm worden gelegd, is de aanbevolen helling 0.008 ppm. Als het om een ​​of andere reden onmogelijk is om aan zo'n overschot te voldoen, kan het worden verlaagd naar een waarde van 0,007.
  2. In het geval van het leggen van een pijpleiding met een doorsnede van 200 mm, moet het minimum overschot 0,007 ppm zijn. Het kan indien nodig worden verlaagd tot 0,005.

  De snelheid van de maximale helling van de externe pijplijn is ook gestandaardiseerd. Voor elementen van elke diameter, mag deze niet groter zijn dan 0,15, dat wil zeggen, een overmaat van niet meer dan 15 cm. Met een grote helling zal het systeem niet in staat zijn om correct te werken, omdat verstoppingen zullen optreden.

  Berekening van de bezetting

  Bij het uitvoeren van de berekening wordt de pijplijnvulling noodzakelijkerwijs gevonden.

  Bij het uitvoeren van de berekening is de pijplijn vereist. Deze waarde zal helpen bij het bepalen van de bewegingssnelheid van afvalwater, wat erg belangrijk is voor het vinden van de optimale overschrijding waarop het systeem effectief kan werken.

  Belangrijk: om te bepalen of het vulniveau van het water in de leiding moet worden gedeeld door de diameter van de leiding. De minimale bezetting volgens de normen is 0,3 en het maximum is 1.

  Nadat het niveau van de berekende vulling is verkregen, moet de verificatieformule worden gebruikt, dat wil zeggen om de verkregen waarde te vergelijken met de coëfficiënt voor optimale vulling voor de elementen van bepaalde materialen:

  • voor kunststof en glasproducten is dit 0,5;
  • voor systemen van gietijzer, asbestcement en keramiek is deze waarde 0,6.

  Ter vergelijking wordt de vierkantswortel uit de berekende verkregen waarde gehaald en vermenigvuldigd met de minimale snelheid van de afvalwaterstroom, die 0,7 m / s is. Het resulterende aantal moet worden vergeleken met de optimale bezetting van het systeem (op basis van het materiaal). Het moet groter zijn dan of gelijk aan hem.

 • Lees Meer Over De Pijp