2-pijps verwarmingssysteem - kenmerken, types en nuances van de installatie

Installatie van het verwarmingssysteem

Hoe het verwarmingssysteem zo te maken dat het voldoet aan uw eisen met betrekking tot comfortabel wonen, en de indicator van een kosteneffectieve benadering van de installatie van dit systeem in aanmerking wordt genomen? Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om de soorten verwarmingssystemen te begrijpen, en meer precies, in de bedradingsschema's van buizen langs de verwarmingslijn. Direct een reservering maken dat er slechts twee van dergelijke regelingen zijn - eenpijps en tweepijps. Het is duidelijk dat in het eerste geval één buis wordt gebruikt, die het koelmiddel naar de verwarmingsinrichtingen verdeelt. Opgemerkt moet worden dat er verschillende van dergelijke regelingen zijn, en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Maar in elk geval is dit de meest economische optie in termen van het gebruik van pijpproducten.

Maar het onderwerp van ons artikel is niet van toepassing op een eenpijpsverwarming. Hier zullen we de tweepijpsversie beschouwen, die experts als de meest optimale beschouwen als het elk type huis betreft (groot, klein, gelijkvloers of meerdere verdiepingen). Daarom bekijken we welke opties voor schema's vandaag worden aangeboden:

 • Tweepijp met lagere bedrading.
 • Met topbedrading.
 • Straling.

Het principe van het tweepijpssysteem

Dit schema is gebaseerd op het principe van koelmiddelbeweging langs een cyclische contour en parallelle radiatorverbinding. Dat wil zeggen - twee leidingen passeren in één richting tegelijk: vloei en terugkeer. Deze pijpen zijn geen voortzetting van elkaar - het zijn compleet verschillende contouren. Dat is de reden waarom het systeem zo'n naam heeft. Maar terug naar de scheiding en we zullen elke soort apart beschouwen.

bottom bedrading

Het is noodzakelijk om over dit type verwarmingsschema te spreken in de zin dat het het best wordt gebruikt in hoogbouw. De radiatoren die op de verdiepingen zijn geïnstalleerd, zijn verbonden met één systeem door leidingen die rechtstreeks zijn aangesloten op twee circuits: toevoer en retour. Dat wil zeggen, op elke verdieping zijn er netwerken die de invoer van batterijen en hun output verbinden, maar elk circuit is een afzonderlijke snelweg die verbinding maakt met de riser. Het is heel belangrijk om te weten wat het installeren van uw eigen verwarming betreft.

Maar zoals elk systeem heeft deze een eigen voor- en nadelen. Bijvoorbeeld de voordelen:

 • Warmte en brandstof besparen omdat de bedrading van buizen binnenshuis of onder vloeren wordt gemaakt. Dat wil zeggen, alles ligt in een verwarmde ruimte.
 • Het is mogelijk om de verwarming van de benedenverdieping te gebruiken als de reparatiewerkzaamheden boven zijn.
 • Een dergelijk systeem kan na installatie al worden gebruikt tot alle bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
 • Compactheid.
 • Het is mogelijk om warmte naar alle vertrekken afzonderlijk te verdelen, waarbij de temperatuur en het brandstofverbruik worden geregeld.

Pijp verbindingsopties

Niet zonder kosten in dit geval:

 • Als we het vergelijken met een systeem met één buis, moeten we hier twee keer zoveel buizen en fittingen gebruiken.
 • Verminderde koelmiddeldruk in de toevoerleiding.
 • Installatie van kranen Mayevsky (ontluchter) op elke radiator.

Vanaf de bovenste bedrading

Een dergelijk verwarmingssysteem is efficiënter in de constructie van één verdieping. De essentie van het werkingsprincipe en de lay-out van de leidingen is dat het koelmiddel niet van onderaf wordt toegevoerd aan de radiatoren, maar van bovenaf. Dat wil zeggen, warm water uit de boiler stijgt eerst naar de stijgbuis, waar het wordt verdund door leidingen die zijn verbonden met de radiatoren. Dit bovenste circuit wordt in alle kamers uitgevoerd en ziet er vaak niet erg toonbaar uit, omdat het onder het plafond passeert. Om de situatie te veranderen, wordt deze uitgevoerd op de zolder, maar tegelijkertijd worden de kosten verbonden aan de isolatie van de pijpleiding groter. Soms wordt de pijpbedrading gedaan onder de plafondbekleding en worden de verticale delen van de buizen in wandgroeven gelegd. Over het algemeen zijn er opties.

Nu, wat betreft de terugkeer. Deze lijn wordt uitgevoerd volgens dezelfde schema's als bij de andere soorten pijpleidingroutering. Er zijn hier geen wijzigingen. Dat wil zeggen, het omgekeerde circuit wordt in alle kamers onder de radiatoren uitgevoerd en is verbonden met de verwarmingsketel.

Beam patroon

Ligger lay-out

Deskundigen zijn het erover eens dat dit type bedrading het meest effectief is in termen van de verdeling van het koelmiddel en bijgevolg energiebesparing. Wat is de essentie van het systeem? Het schema is niet zo gecompliceerd als het op het eerste gezicht lijkt, maar hier is er een heel serieus knooppunt dat zich bezighoudt met de distributie van koelvloeistof via verwarmingsapparaten.

Meer recent is deze site niet gebruikt, omdat het geen grote behoefte was. De bouw van huizen met meerdere verdiepingen werd niet in grote volumes uitgevoerd en de brandstof was niet zo duur als nu. Dit knooppunt wordt de verzamelaar genoemd. Maar ik zou willen zeggen waar de naam vandaan kwam - het stralingsschema. Het hele punt is dat de bedrading van buizen in dit systeem werd uitgevoerd volgens het schema van de bovenste bedrading, dat wil zeggen, de stijgleiding steeg op uit de verwarmingsketel. Hij werd naar de zolder gebracht, waar de bedrading van de stijgleiding naar elke radiator afzonderlijk plaatsvond. Dat wil zeggen, takken of stralen, bewogen zich van het ene punt naar de andere, daarom werd zo'n systeem een ​​straalsysteem genoemd.

Vandaag is er natuurlijk veel veranderd. Het stralingssysteem bleef, maar in dit geval werd er een verzamelaar gebruikt, dus veel professionals en consumenten noemden het een verzamelaar. Maar de essentie en het principe van actie bleef hetzelfde. Hoe werkt dit systeem momenteel? De riser wordt ook weergegeven op de zolder, waar de collectoreenheid is geïnstalleerd, waarop de verticale buis is aangesloten. De collector zelf is een knoop die bestaat uit leidingen met geïnstalleerde afsluiters of kranen. Dit wordt gedaan om zonder problemen een snelweg af te kunnen sluiten als reparatie nodig was.

Waarom is dit systeem het meest effectief? Eerst merken we de distributie van de verwarmingsapparaten vanaf een enkel punt op, waaruit het koelmiddel met dezelfde temperatuur naar buiten komt. Dus, de temperatuur van elke batterij zal ook hetzelfde zijn. Ten tweede is het mogelijk om de temperatuur van elke radiator door de collectoreenheid te regelen door de afsluiter op de eenheid af te dekken of te openen. Ten derde is het mogelijk om niet alleen de temperatuur in elke verwarmingsinrichting, maar ook het brandstofverbruik in de verwarmingsketel te regelen. Als u de temperatuur verlaagt in ruimtes die zelden worden gebruikt, kunt u het koelmiddel omleiden naar de ruimtes waar u het vaakst naartoe gaat.

Het enige nadeel van deze lay-out van buizen is hun grote aantal, en bijgevolg de hoge kosten van hun aankoop en installatie. De installatie van het gesloten verwarmingssysteem zal bijzonder omslachtig zijn, waarbij het noodzakelijk is om wanden te maken voor elke toevoerstijgbuis naar de radiatoren.

De exclusiviteit van het tweepijpssysteem

Moeilijke bedradingverwarming

Laten we eens kijken naar de verschillen tussen de twee systemen in termen van hun efficiënte werking. Bijvoorbeeld éénpijsschema. Er is één nogal groot nadeel in: radiatoren die zich dichter bij de ketel bevinden, worden meer warm dan die aan het einde van het circuit. Dit is een serieus nadeel. Echter, vandaag met dergelijke problemen begon het hoofd te bieden. Op welke manier? Er zijn twee opties. De eerste is om het aantal secties op de laatste radiatoren te vergroten, dat wil zeggen om het warmteoverdrachtsgebied te vergroten. De tweede is om een ​​circulatiepomp in het systeem te installeren, die een lichte druk zal veroorzaken en de snelheid van het koelmiddel zal verhogen.

Beide methoden zijn duur. In het eerste geval moet u in de beginfase investeren, maar niet het feit dat de radiatoren zoals verwacht de kamers kunnen verwarmen. In het tweede geval moet je constant de verbruikte kilowattuur elektriciteit betalen. Het verbruik is klein, maar toch. Bovendien wordt een dergelijk systeem vluchtig, wat ook niet goed is.

Als u een tweepijpsverwarmingssysteem bekwaam monteert, is het mogelijk om een ​​uniforme verdeling van het koelmiddel te verkrijgen zonder extra apparaten en installaties. Het enige waar deskundigen op letten, is de grote hoeveelheid water die in een dergelijk systeem nodig is. Daarom is het advies om buizen met een iets grotere diameter te gebruiken.

Conclusie over het onderwerp

Zoals u kunt zien, heeft 2 x pijpverwarming verschillende bedradingvariaties. Om de juiste voor uw huis te kiezen, hebt u de juiste aanpak nodig om verschillende problemen op te lossen. Namelijk - vergelijk de grootte van het huis met verwarming, verspreid de warmte naar de kamers, selecteer materialen en vergelijk dit met het budget dat is toegewezen voor de bouw van verwarming.

Tweedraads bedrading van het verwarmingssysteem: classificatie, types en types

Het systeem van waterverwarming kan eenpijps en tweepijps zijn. Een tweepijps-leiding wordt zo genoemd omdat er twee leidingen nodig zijn voor de werking - één voor één wordt de warme koelvloeistof van de boiler naar de radiatoren gevoerd, de andere van de verwarmingselementen wordt afgevoerd en teruggeleid naar de ketel. Met zo'n systeem kunnen ketels van elk type op elke brandstof werken. Zowel geforceerde als natuurlijke circulatie kunnen worden geïmplementeerd. Tweepijpssystemen worden zowel in gebouwen met één verdieping als in gebouwen met twee of meer verdiepingen geïnstalleerd.

Sterke en zwakke punten

Het belangrijkste nadeel van deze methode voor het organiseren van verwarming volgt uit de methode voor het organiseren van de circulatie van het koelmiddel: het dubbele aantal pijpen ten opzichte van de belangrijkste concurrent: een systeem met één buis. Ondanks deze situatie zijn de kosten van de aanschaf van materialen onbeduidend hoger, en dit alles vanwege het feit dat bij een 2-pijpssysteem, kleinere diameters en buizen worden gebruikt, en bijgevolg fittingen, en deze kosten veel minder. Dus als gevolg hiervan, de kosten van materialen meer, maar slechts in geringe mate. Wat echt meer is, is werk, en daarom duurt het twee keer zo lang.

Tweepijpsverwarmingssysteem van conventioneel en radiaal type

Dit nadeel wordt gecompenseerd door het feit dat het mogelijk is om op elke radiator een thermostaatkop te plaatsen, waarmee het systeem eenvoudig in de automatische modus kan worden gebalanceerd, wat niet mogelijk is in een systeem met één pijp. Stel op een dergelijk apparaat de gewenste temperatuur van het koelmiddel bloot en het wordt constant onderhouden met een kleine fout (de exacte waarde van de fout is afhankelijk van het merk). In een éénpijpsysteem kunt u het vermogen realiseren om de temperatuur van elke radiator afzonderlijk te regelen, maar dit vereist een bypass met een naald of driewegklep, wat de kosten van het systeem ingewikkelder maakt en verhoogt, waardoor de cashgelijkheid voor de aankoop van materialen en installatietijd teniet wordt gedaan.

Een ander nadeel van de tweepijp is de onmogelijkheid om radiatoren te repareren zonder het systeem te stoppen. Dit is onhandig en deze eigenschap kan worden omzeild door kogelkranen bij elke verwarming op de inlaat- en retourleidingen te plaatsen. Als u ze hebt geblokkeerd, kunt u een radiator of een verwarmd handdoekenrek verwijderen en repareren. Het systeem zal op hetzelfde moment voor onbepaalde tijd functioneren.

Om het systeem te kunnen compenseren, moet je de regelventielen op elke radiator plaatsen

Maar deze verwarmingsorganisatie heeft een belangrijk voordeel: in tegenstelling tot een buis, in een systeem met twee snelwegen, stroomt water van dezelfde temperatuur naar elk verwarmingselement - rechtstreeks vanuit de ketel. Hoewel het de neiging heeft om de weg van de minste weerstand te nemen en zich niet verder verspreidt dan de eerste radiator, lost het installeren van thermostatische koppen of tikken om de stroomsnelheid te regelen het probleem op.

Er is nog een voordeel: lagere drukverliezen en eenvoudiger implementatie van zwaartekrachtverwarming of het gebruik van pompen met een lager vermogen voor systemen met geforceerde circulatie.

Classificatie van 2 pijpsystemen

Verwarmingssystemen van elk type zijn onderverdeeld in open en gesloten. In gesloten toestand is een membraanexpansievat geïnstalleerd, waardoor het systeem bij verhoogde druk kan functioneren. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om als koelmiddel niet alleen water te gebruiken, maar ook op ethyleenglycol gebaseerde samenstellingen, die een lager vriespunt hebben (tot -40 ° C) en worden ook antivriesmiddelen genoemd. Voor de normale werking van apparatuur in verwarmingssystemen moeten speciale samenstellingen worden gebruikt die voor dit doel zijn ontworpen en niet voor algemeen gebruik, en zeker niet voor de automobielsector. Hetzelfde geldt voor de gebruikte additieven en additieven: alleen gespecialiseerd. Het is met name moeilijk om aan deze regel te voldoen bij het gebruik van dure moderne ketels met automatische regeling - reparaties voor storingen worden niet gegarandeerd, zelfs als de storing niet rechtstreeks verband houdt met het koelmiddel.

De installatielocatie van het expansievat is afhankelijk van het type.

In een open systeem is een open expansievat bovenin het systeem geïnstalleerd. Het is meestal verbonden met de pijp om de lucht uit het systeem af te voeren, evenals de pijplijn om het overtollige water in het systeem af te tappen. Soms kan uit het expansievat warm water voor huishoudelijke behoeften worden gebruikt, maar in dit geval moet u het systeem automatisch maken en geen additieven en additieven gebruiken.

Uit veiligheidsoogpunt zijn gesloten systemen veelbelovend en zijn de modernste ketels voor hen ontworpen. Lees hier meer over gesloten verwarmingssystemen.

Verticaal en horizontaal tweepijpssysteem

Er zijn twee soorten organisatie van een tweepijpssysteem - verticaal en horizontaal. Verticaal wordt het meest gebruikt in hoogbouw. Het vereist meer buizen, maar de mogelijkheid om radiatoren op elke verdieping aan te sluiten, is eenvoudig te realiseren. Het grote voordeel van een dergelijk systeem is de automatische luchtuitlaat (hij stijgt naar boven en naar buiten, via het expansievat of via de afvoerklep).

Tweedraads verticale bedrading van het verwarmingssysteem van een gebouw met meerdere verdiepingen

Het horizontale systeem met twee pijpjes wordt vaker gebruikt in huizen van één verdieping of, maximaal, in huizen met twee verdiepingen. Om de lucht uit het systeem te laten ontsnappen, zijn de radiatoren uitgerust met kranen van de "Maevsky" -kraan.

Tweedelpijp horizontaal verwarmingsschema van een twee verdiepingen tellend woonhuis (klik op de afbeelding om in te zoomen)

Bedrading boven en onder

Volgens de werkwijze voor het distribueren van de toevoer, wordt een systeem onderscheiden met een bovenste en onderste toevoer. Bij de bovenste bedrading gaat de buis onder het plafond en van daaruit naar de radiatoren van de toevoerleiding. De retourleiding loopt over de vloer. Deze methode is goed omdat je gemakkelijk een systeem kunt maken met natuurlijke circulatie - de hoogteverschillen creëren een stroom van voldoende kracht om een ​​goede circulatiesnelheid te garanderen, je hoeft alleen de helling met een voldoende hoek te observeren. Maar zo'n systeem wordt minder populair vanwege esthetische overwegingen. Hoewel, als u de pijpen aan de bovenkant onder het opgehangen of opgehangen plafond verbergt, blijven alleen de leidingen naar de apparaten zichtbaar en kunnen deze in feite in de muur worden geplaatst. De bovenste en onderste bedrading worden gebruikt in verticale tweepijpssystemen. Het verschil wordt getoond in de figuur.

Tweepijpssysteem met bovenste en onderste koelmiddelinlaat

Bij de onderste bedrading wordt de toevoerleiding lager, maar hoger dan de retourleiding. De toevoerbuis kan in de kelder of souterrainkamer worden geplaatst (de retourstroom is zelfs nog lager), tussen de diepgang en de vloer, enz. Het is mogelijk om koelvloeistof naar de radiatoren te brengen / verwijderen door leidingen door de gaten in de vloer te leiden. Met deze opstelling is de verbinding het meest verborgen en esthetisch. Maar hier moet u de locatie van de ketel kiezen: in systemen met geforceerde circulatie is de positie ten opzichte van radiatoren onbelangrijk - de pomp zal "duwen", maar in systemen met natuurlijke circulatie moeten radiatoren boven het niveau van de ketel liggen, waarvoor de ketel begraven ligt.

Twee-pijp systeem verschillende radiator bedradingsschema

Het tweepijpsverwarmingssysteem van een privaat huis met twee verdiepingen wordt geïllustreerd in de video. Het heeft twee vleugels, waarvan de temperatuur wordt geregeld door kleppen, het onderste type bedrading. Het systeem met geforceerde circulatie, omdat de ketel aan de muur hangt.

Dead-end en tail twee-pijp systemen

Een deadlock is een systeem waarbij de beweging van de koelmiddeltoevoer en de retourstroom multidirectioneel zijn. Er is een systeem met een eerlijke beweging. Het wordt ook een lus / schema "Tichelman" genoemd. De laatste optie is gemakkelijker te balanceren en configureren, vooral bij uitgebreide netwerken. Als radiatoren met hetzelfde aantal secties zijn geïnstalleerd in een systeem met een passerende koelvloeistofstroom, wordt deze automatisch gebalanceerd, terwijl u bij een doodlopend circuit een thermostaatklep of naaldklep op elke radiator moet installeren.

Twee stroompatronen van het koelmiddel in tweepijpssystemen: passerend en doodlopend

Zelfs als radiatoren en kleppen / kleppen verschillend zijn in termen van het aantal secties worden geïnstalleerd met het Tichelman-schema, moet je de kansen nog steeds installeren, dan is de kans om een ​​evenwicht te vinden tussen een dergelijk schema veel groter dan een doodlopend proces, vooral als het vrij lang duurt.

Om het tweepijpssysteem in evenwicht te brengen met multidirectionele beweging van het koelmiddel, moet de klep op de eerste radiator zeer stevig worden vastgeschroefd. En er kan een situatie zijn waarin deze moet worden gesloten, zodat de koelvloeistof daar niet zal komen. Het blijkt dan dat je moet kiezen: de eerste batterij in het netwerk zal niet opwarmen, of de laatste, omdat het in dit geval niet mogelijk zal zijn om de warmteoverdracht gelijk te maken.

Verwarmingssysteem op de twee vleugels

Er wordt echter vaak een doodlopend systeem gebruikt. En dat allemaal omdat de retourleiding langer is en het moeilijker is om hem samen te stellen. Als uw verwarmingscircuit niet erg groot is, is het goed mogelijk om de warmteoverdracht op elke radiator en met een doodlopende verbinding in te stellen. Als het circuit groot blijkt te zijn en u de Tichelman-lus niet wilt maken, kunt u een groot verwarmingscircuit in twee kleinere vleugels verdelen. Er is een voorwaarde - hiervoor zou een technische mogelijkheid voor een dergelijk netwerk moeten bestaan. In dit geval moeten na elke scheiding kleppen in elk circuit worden geïnstalleerd, die de intensiteit van de koelvloeistofstroom in elk van de circuits regelen. Zonder deze kleppen is het erg moeilijk om het systeem in evenwicht te brengen, of is het onmogelijk.

Verschillende soorten koelmiddelcirculatie worden getoond in de video, het geeft ook nuttige tips over installatie en selectie van apparatuur voor verwarmingssystemen.

Verwarmingsradiatoren verbinden met een tweepijpssysteem

In een tweepijpssysteem wordt elk van de manieren om radiatoren aan te sluiten gerealiseerd: diagonaal (kruis), eenzijdig en lager. De beste optie is een diagonale verbinding. In dit geval kan de warmteoverdracht van de verwarmer in het gebied van 95-98% van het nominale thermisch vermogen van de inrichting liggen.

Diagrammen van verbindende radiatoren met het tweepijpssysteem

Ondanks de verschillende waarden van warmteverlies voor elk type verbinding, worden ze allemaal gebruikt, alleen in verschillende situaties. De onderste verbinding, hoewel de meest onproductieve, komt vaker voor als de leidingen onder de vloer worden gelegd. In dit geval is het het gemakkelijkst om te implementeren. Het is mogelijk om radiatoren en andere schema's met verborgen installatie aan te sluiten, maar dan blijven grote stukken pijp in zicht, of ze moeten in de muur worden verborgen.

Laterale verbinding wordt zo nodig uitgevoerd met het aantal secties niet meer dan 15. In dit geval is er bijna geen warmteverlies, maar met een aantal stralersecties van meer dan 15 is een diagonale verbinding vereist, anders zullen circulatie en warmteoverdracht onvoldoende zijn.

uitslagen

Hoewel de organisatie van tweepijpschema's meer materialen gebruikt, worden ze steeds populairder vanwege een betrouwbaarder schema. Bovendien is een dergelijk systeem gemakkelijker te compenseren.

2 x pijp verwarmingssysteem

Tweepijps, dubbel circuit verwarmingssysteem, schema

Een van de vele manieren om warmtelijnen rond het huis te verdelen, is het meest gebruikelijke verwarmingsysteem met twee leidingen. Het is praktisch, betrouwbaar in het werk en eenvoudig in uitvoering, vooral als u moderne materialen gebruikt voor de installatie van radiatoren en snelwegen. Desgewenst kan een gewone gebruiker een dergelijk verwarmingssysteem met zijn eigen handen monteren, zonder installateurs aan te trekken, van wie de prestaties vaak niet van goede kwaliteit zijn.

Overzicht en reikwijdte

In tegenstelling tot bedrading met één pijp, is een 2-pijps verwarmingssysteem erop gericht om dezelfde temperatuur aan alle verwarmingsapparaten van het koelmiddel te leveren. Twee afzonderlijke pijpleidingen worden aan de radiatoren toegevoerd, één hete warmtedrager beweegt van de ketel naar de accu's en de andere wanneer het gekoelde water terugkomt. Het schema van het tweepijpsverwarmingssysteem zorgt ervoor dat de toevoer van verwarmingsapparaten op beide takken is aangesloten.

In de regel wordt de beweging van water in tweepijps verwarmingssystemen uitgevoerd met behulp van een circulatiepomp. Hiermee kunt u een pijpleidingsnetwerk maken van elke complexiteit en vertakking om de meest afgelegen gebieden te verwarmen. Maar indien nodig is het schema klaar en zelfstromend, zonder het gebruik van een pomp. Buizen met grote diameter worden gebruikt met een open einde met een helling van ten minste 10 mm per 1 m van de lengte van de leiding. Het tweepijpsverwarmingssysteem van een woonhuis heeft de volgende voordelen:

 • betrouwbaarheid in gebruik;
 • de efficiëntie als gevolg van de toevoer van water met dezelfde temperatuur naar de verwarmingsinrichtingen;
 • universaliteit, waardoor het mogelijk is om de takken van de warmtetoevoer op open en gesloten wijze te leggen;
 • gemak van in evenwicht brengen;
 • mogelijkheid van automatische regeling van thermostatische kranen;
 • relatief gemak van installatiewerkzaamheden.

Vanwege de universaliteit van het schema is de bol waar het gebruik van dubbele pijpverwarming mogelijk is, erg breed. Dit zijn burgerlijke gebouwen van elk doel en aantal verdiepingen, evenals productiehallen en administratieve gebouwen.

Over manieren om pijpen te leggen

Bij het organiseren van de verwarming van privéwoningen wordt meestal een doodlopend schema van een tweepijpsverwarmingssysteem gebruikt. De radiatorgroep voegt zich beurtelings bij 2 lijnen - van het eerste tot het laatste apparaat.

De vereiste waterstroom in elke radiator wordt geleverd door voorbalancering en automatische regeling met behulp van radiatorkranen met thermische koppen.

Naast het doodlopende schema worden ook andere soorten bedrading algemeen gebruikt:

 • passing (lus Tichelman);
 • collector schakelschema.

Met bijbehorende bedrading zijn er geen eerste en laatste radiatoren. Dit horizontale tweepijpsverwarmingssysteem is een ring die een groep verwarmingsapparaten van koelvloeistof voorziet.

De batterij, de eerste op een rij op de toevoerlijn, is de laatste op de retourleiding. Dat wil zeggen, het koelmiddel bij de stroming en in de terugvoerlijn beweegt alleen naar voren, en niet naar elkaar toe (in het voorbijgaan). Vanwege het feit dat het water in de lus dezelfde afstand aflegt, is het tweepijps horizontale verwarmingssysteem met wind mee in eerste instantie hydraulisch uitgebalanceerd.

De kracht van het collectorverwarmingssysteem met de onderste bedrading ligt in de tweepijpsaansluiting van elke verwarmer op één distributieknooppunt - de collector. Dergelijke worden gebruikt in de organisatie van water vloerverwarming. Het leggen van afzonderlijke takken aan elke batterij gebeurt op een verborgen manier in een koppeling of onder een houten vloerbedekking. Regelen en balanceren gebeurt op één plaats - op een spruitstuk uitgerust met speciale kleppen en flowmeters (rotameters).

In overeenstemming met de moderne eisen voor interieurontwerp in huizen, wordt meestal verwarming met lagere bedrading gebruikt, waardoor leidingen in wanden en vloeren kunnen worden verborgen of openlijk over plinten kunnen worden geleid. Het tweepijpsverwarmingssysteem met bovenste bedrading, wanneer de toevoerleiding zich onder het plafond of op de zolder bevindt, is een gewild vraagstuk in de organisatie van zwaartekrachtnetwerken. Vervolgens stijgt het verwarmde koelmiddel rechtstreeks vanuit de ketel uit het plafond en verspreidt het zich langs de horizontale buis door de accu's.

Volgens de werkdruk in het netwerk zijn de schema's verdeeld in 2 types:

 1. Open. Aan de bovenkant van het systeem is een expansietank geïnstalleerd die communiceert met de atmosfeer. De druk op dit punt is nul en in de buurt van de ketel is deze gelijk aan de hoogte van de waterkolom van de bovenkant tot de onderkant van het verwarmingsnetwerk.
 2. Verwarmingssystemen van het gesloten type. Hier krijgt het koelmiddel een overdruk van 1-1.2 bar en is er geen contact met de atmosfeer. Het gesloten expansievat van het membraantype bevindt zich op het laagste punt, nabij de warmtebron.

De lay-out van tweepijpssystemen is horizontaal en verticaal. Met het verticale schema worden beide snelwegen stijgbuizen, die de overlappingen op de vloer verlagen op de plaatsen waar de verwarmingstoestellen zijn geïnstalleerd. Het is kenmerkend dat de koelvloeistof nog steeds aan de stijgbuizen wordt geleverd door horizontale collectoren die in het onderste of bovenste deel van het huis zijn geplaatst.

Selectieregels

Wat de keuze van een geschikt verwarmingssysteem betreft, zijn er verschillende algemene aanbevelingen:

 • in het geval van een onbetrouwbare voeding thuis, wanneer de circulatiepomp vaak is uitgeschakeld, is er geen alternatief voor een doodlopend circuit met dubbele buis met bovenste bedrading;
 • in gebouwen met een kleine oppervlakte (tot 100 m²) is een doodlopend of passerend tweepijpsverwarmingssysteem met een lagere bedrading geschikt;
 • installatie van verticale risers gebeurt in hoogbouw, waar de lay-outs van elke verdieping worden herhaald en de radiatoren op dezelfde plaatsen staan;
 • in huisjes en houten huizen van een groot gebied met hoge eisen aan het interieur, is het gebruikelijk om een ​​collectorsysteem te regelen met het leggen van takken onder de vloeren.

Het is onmogelijk om alle mogelijke opties te voorzien, er zijn er te veel. Om het beste te kiezen, wordt de huiseigenaar aangeraden om een ​​patroon van de plaatsing van de batterij te tekenen, deze op verschillende manieren op papier te zetten en vervolgens de materiaalkosten te berekenen.

Tips voor zelfmanagement

Voordat u de installatie van een tweepijpsverwarmingssysteem aanpakt, moet u leidingen met een geschikte diameter selecteren.

Voor een doodlopend netwerk van een klein huis waar geforceerde circulatie van de warmtedrager is gepland, is dit eenvoudig te doen: een pijp met een diameter van 20 mm wordt geaccepteerd op de hoofdlijn en 16 mm voor radiatoraansluitingen. In een huis met twee verdiepingen met een oppervlakte van maximaal 150 m², wordt het vereiste debiet gegarandeerd door leidingen met een diameter van 25 mm, de voeringen blijven hetzelfde.

In de opstelling van de collector zijn de buizen gemaakt met buizen van 16 mm en de aanleg van snelwegen naar de collector is gemaakt van buizen van 25-32 mm, afhankelijk van het vloeroppervlak. In andere gevallen, voor de berekening aan te raden om contact op met de specialisten in het ontwerp, zullen ze je helpen de optimale regeling en de grootte van alle vestigingen te selecteren.

Voor installatie van huisverwarming met uw eigen handen, moet u pijpen uit een geschikt materiaal uit de lijst kiezen:

 1. Metalen pijpleidingen. Bij montage op knelfittingen zijn geen speciale gereedschappen nodig, alleen sleutels. Betrouwbaardere persverbindingen worden gemaakt met een tang.
 2. Verknoopt polyetheen. Dit materiaal is ook verbonden door compressie- en persfittingen en Rehau-pijpen - door de wijze van uitzetting en spanning van de bevestigingsring.
 3. Polypropyleen. De goedkoopste optie, maar vereist wat lasvaardigheden voor verbindingen en de aanwezigheid van een lasmachine.
 4. Gegolfde roestvrij buis is voorzien van klemkoppelingen.

Pijpleidingen gemaakt van staal en koper worden niet overwogen, omdat niet iedereen er verwarming onder kan maken, dit vereist vaardigheid en ervaring. Het systeem wordt geassembleerd vanaf de ketel met aansluitende aansluiting van radiatoren en kleppen.

Aan het einde van het netwerk wordt gecontroleerd op lekken met behulp van de krimppomp.

2-pijps verwarmingssysteem - kenmerken, types en nuances van de installatie

Privé-woningverwarming »Verwarmingsinstallatie» Regelingen van verwarmingssystemen

Installatie van het verwarmingssysteem

Hoe het verwarmingssysteem zo te maken dat het voldoet aan uw eisen met betrekking tot comfortabel wonen, en de indicator van een kosteneffectieve benadering van de installatie van dit systeem in aanmerking wordt genomen? Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om de soorten verwarmingssystemen te begrijpen, en meer precies, in de bedradingsschema's van buizen langs de verwarmingslijn. Direct een reservering maken dat er slechts twee van dergelijke regelingen zijn - eenpijps en tweepijps. Het is duidelijk dat in het eerste geval één buis wordt gebruikt, die het koelmiddel naar de verwarmingsinrichtingen verdeelt. Opgemerkt moet worden dat er verschillende van dergelijke regelingen zijn, en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Maar in elk geval is dit de meest economische optie in termen van het gebruik van pijpproducten.

Maar het onderwerp van ons artikel is niet van toepassing op een eenpijpsverwarming. Hier zullen we de tweepijpsversie beschouwen, die experts als de meest optimale beschouwen als het elk type huis betreft (groot, klein, gelijkvloers of meerdere verdiepingen). Daarom bekijken we welke opties voor schema's vandaag worden aangeboden:

 • Tweepijp met lagere bedrading.
 • Met topbedrading.
 • Straling.

Het principe van het tweepijpssysteem

Dit schema is gebaseerd op het principe van koelmiddelbeweging langs een cyclische contour en parallelle radiatorverbinding. Dat wil zeggen - twee leidingen passeren in één richting tegelijk: vloei en terugkeer. Deze pijpen zijn geen voortzetting van elkaar - het zijn compleet verschillende contouren. Dat is de reden waarom het systeem zo'n naam heeft. Maar terug naar de scheiding en we zullen elke soort apart beschouwen.

bottom bedrading

Het is noodzakelijk om over dit type verwarmingsschema te spreken in de zin dat het het best wordt gebruikt in hoogbouw. De radiatoren die op de verdiepingen zijn geïnstalleerd, zijn verbonden met één systeem door leidingen die rechtstreeks zijn aangesloten op twee circuits: toevoer en retour. Dat wil zeggen, op elke verdieping zijn er netwerken die de invoer van batterijen en hun output verbinden, maar elk circuit is een afzonderlijke snelweg die verbinding maakt met de riser. Het is heel belangrijk om te weten wat het installeren van uw eigen verwarming betreft.

Maar zoals elk systeem heeft deze een eigen voor- en nadelen. Bijvoorbeeld de voordelen:

 • Warmte en brandstof besparen omdat de bedrading van buizen binnenshuis of onder vloeren wordt gemaakt. Dat wil zeggen, alles ligt in een verwarmde ruimte.
 • Het is mogelijk om de verwarming van de benedenverdieping te gebruiken als de reparatiewerkzaamheden boven zijn.
 • Een dergelijk systeem kan na installatie al worden gebruikt tot alle bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
 • Compactheid.
 • Het is mogelijk om warmte naar alle vertrekken afzonderlijk te verdelen, waarbij de temperatuur en het brandstofverbruik worden geregeld.

Pijp verbindingsopties

Niet zonder kosten in dit geval:

 • Als we het vergelijken met een systeem met één buis, moeten we hier twee keer zoveel buizen en fittingen gebruiken.
 • Verminderde koelmiddeldruk in de toevoerleiding.
 • Installatie van kranen Mayevsky (ontluchter) op elke radiator.

Vanaf de bovenste bedrading

Een dergelijk verwarmingssysteem is efficiënter in de constructie van één verdieping. De essentie van het werkingsprincipe en de lay-out van de leidingen is dat het koelmiddel niet van onderaf wordt toegevoerd aan de radiatoren, maar van bovenaf. Dat wil zeggen, warm water uit de boiler stijgt eerst naar de stijgbuis, waar het wordt verdund door leidingen die zijn verbonden met de radiatoren. Dit bovenste circuit wordt in alle kamers uitgevoerd en ziet er vaak niet erg toonbaar uit, omdat het onder het plafond passeert. Om de situatie te veranderen, wordt deze uitgevoerd op de zolder, maar tegelijkertijd worden de kosten verbonden aan de isolatie van de pijpleiding groter. Soms wordt de pijpbedrading gedaan onder de plafondbekleding en worden de verticale delen van de buizen in wandgroeven gelegd. Over het algemeen zijn er opties.

Nu, wat betreft de terugkeer. Deze lijn wordt uitgevoerd volgens dezelfde schema's als bij de andere soorten pijpleidingroutering. Er zijn hier geen wijzigingen. Dat wil zeggen, het omgekeerde circuit wordt in alle kamers onder de radiatoren uitgevoerd en is verbonden met de verwarmingsketel.

Beam patroon

Ligger lay-out

Deskundigen zijn het erover eens dat dit type bedrading het meest effectief is in termen van de verdeling van het koelmiddel en bijgevolg energiebesparing. Wat is de essentie van het systeem? Het schema is niet zo gecompliceerd als het op het eerste gezicht lijkt, maar hier is er een heel serieus knooppunt dat zich bezighoudt met de distributie van koelvloeistof via verwarmingsapparaten.

Meer recent is deze site niet gebruikt, omdat het geen grote behoefte was. De bouw van huizen met meerdere verdiepingen werd niet in grote volumes uitgevoerd en de brandstof was niet zo duur als nu. Dit knooppunt wordt de verzamelaar genoemd. Maar ik zou willen zeggen waar de naam vandaan kwam - het stralingsschema. Het hele punt is dat de bedrading van buizen in dit systeem werd uitgevoerd volgens het schema van de bovenste bedrading, dat wil zeggen, de stijgleiding steeg op uit de verwarmingsketel. Hij werd naar de zolder gebracht, waar de bedrading van de stijgleiding naar elke radiator afzonderlijk plaatsvond. Dat wil zeggen, takken of stralen, bewogen zich van het ene punt naar de andere, daarom werd zo'n systeem een ​​straalsysteem genoemd.

Vandaag is er natuurlijk veel veranderd. Het stralingssysteem bleef, maar in dit geval werd er een verzamelaar gebruikt, dus veel professionals en consumenten noemden het een verzamelaar. Maar de essentie en het principe van actie bleef hetzelfde. Hoe werkt dit systeem momenteel? De riser wordt ook weergegeven op de zolder, waar de collectoreenheid is geïnstalleerd, waarop de verticale buis is aangesloten. De collector zelf is een knoop die bestaat uit leidingen met geïnstalleerde afsluiters of kranen. Dit wordt gedaan om zonder problemen een snelweg af te kunnen sluiten als reparatie nodig was.

Waarom is dit systeem het meest effectief? Eerst merken we de distributie van de verwarmingsapparaten vanaf een enkel punt op, waaruit het koelmiddel met dezelfde temperatuur naar buiten komt. Dus, de temperatuur van elke batterij zal ook hetzelfde zijn. Ten tweede is het mogelijk om de temperatuur van elke radiator door de collectoreenheid te regelen door de afsluiter op de eenheid af te dekken of te openen. Ten derde is het mogelijk om niet alleen de temperatuur in elke verwarmingsinrichting, maar ook het brandstofverbruik in de verwarmingsketel te regelen. Als u de temperatuur verlaagt in ruimtes die zelden worden gebruikt, kunt u het koelmiddel omleiden naar de ruimtes waar u het vaakst naartoe gaat.

Het enige nadeel van deze lay-out van buizen is hun grote aantal, en bijgevolg de hoge kosten van hun aankoop en installatie. De installatie van het gesloten verwarmingssysteem zal bijzonder omslachtig zijn, waarbij het noodzakelijk is om wanden te maken voor elke toevoerstijgbuis naar de radiatoren.

De exclusiviteit van het tweepijpssysteem

Moeilijke bedradingverwarming

Laten we eens kijken naar de verschillen tussen de twee systemen in termen van hun efficiënte werking. Bijvoorbeeld éénpijsschema. Er is één nogal groot nadeel in: radiatoren die zich dichter bij de ketel bevinden, worden meer warm dan die aan het einde van het circuit. Dit is een serieus nadeel. Echter, vandaag met dergelijke problemen begon het hoofd te bieden. Op welke manier? Er zijn twee opties. De eerste is om het aantal secties op de laatste radiatoren te vergroten, dat wil zeggen om het warmteoverdrachtsgebied te vergroten. De tweede is om een ​​circulatiepomp in het systeem te installeren, die een lichte druk zal veroorzaken en de snelheid van het koelmiddel zal verhogen.

Beide methoden zijn duur. In het eerste geval moet u in de beginfase investeren, maar niet het feit dat de radiatoren zoals verwacht de kamers kunnen verwarmen. In het tweede geval moet je constant de verbruikte kilowattuur elektriciteit betalen. Het verbruik is klein, maar toch. Bovendien wordt een dergelijk systeem vluchtig, wat ook niet goed is.

Als u een tweepijpsverwarmingssysteem bekwaam monteert, is het mogelijk om een ​​uniforme verdeling van het koelmiddel te verkrijgen zonder extra apparaten en installaties. Het enige waar deskundigen op letten, is de grote hoeveelheid water die in een dergelijk systeem nodig is. Daarom is het advies om buizen met een iets grotere diameter te gebruiken.

Conclusie over het onderwerp

Zoals u kunt zien, heeft 2 x pijpverwarming verschillende bedradingvariaties. Om de juiste voor uw huis te kiezen, hebt u de juiste aanpak nodig om verschillende problemen op te lossen. Namelijk - vergelijk de grootte van het huis met verwarming, verspreid de warmte naar de kamers, selecteer materialen en vergelijk dit met het budget dat is toegewezen voor de bouw van verwarming.

Opmerkingen en recensies voor het materiaal

Tweepijpsverwarming: basisbegrippen

Wat schuilt er achter de termen "eenpijps en twee pijp verwarmingssystemen"? Waarom hebben we nodig en met welke concepten werkt de hydraulische berekening van het tweepijpsverwarmingssysteem?

Wat zijn de systemen van dit type? We zullen proberen het uit te zoeken.

Schematisch diagram van de tie-in verwarmingsapparaten voor het tweepijpssysteem.

Wat is het

Laten we beginnen met de definities.

 • Eénpijpsverwarmingssysteem - een eenvoudige ring tussen de toevoer- en retourkleppen in het liftsamenstel of tussen de uitlaat en de ketelinlaat. Eén pijp, parallel daaraan (of openend, wat fundamenteel verkeerd is, maar het is in de praktijk gebracht) is verwarmingstoestellen ingebed.

Een gebouw met meerdere verdiepingen kan meerdere van dergelijke ringen hebben, één op elke verdieping of zelfs in elk appartement. Vaker echter, is dit hoe single verdiepingen tellende huisjes worden verwarmd.

 • 2-pijps verwarmingssysteem impliceert de aanwezigheid van twee pijpleidingen rond de verwarmde omtrek van het gebouw. Verwarmingsinrichtingen sneden daartussen, creëerden hydraulische jumpers en blusten de drukval.

Dit geeft aanleiding tot een aantal problemen; echter, met een juist geconfigureerd verwarmingssysteem, zelfs met een zeer groot deel van het huis en een groot aantal verwarmingselementen, kan hun temperatuur ongeveer hetzelfde zijn. Daarom zien we in flatgebouwen dit schema het vaakst.

Eénpijps en tweepijps verwarmingssystemen variëren in complexiteit van bedrading en materiaalverbruik. Het is duidelijk dat de twee pijpen meer zullen kosten.

Airconditioning van het verwarmingssysteem - lees hier.

De lay-out is moeilijker, het verbruik van materiaal is meer.

Wat ze zijn

Verticaal en horizontaal

In wezen is alles duidelijk uit de titel. De toevoer- en retourleidingen zijn evenwijdig aan het plafond of verticaal opgesteld; de radiatoren botsen nog steeds tussen hen in.

Wat we echter zien in de meeste moderne appartementsgebouwen - twee flessen in de kelder en de risers die ze verbinden, die worden verbroken door verwarmingsapparaten - dit is een horizontaal verwarmingssysteem met twee pijpjes.

Maar als dezelfde radiatoren niet in de breuk van de stijgleiding worden gesneden, maar tussen de toevoer- en retourleidingen (de stijgbuizen in de onderste botteling zijn verbonden door een springer op de bovenste verdieping of op zolder in paren), dan zullen we op magische wijze een tweepijpsverticaal verwarmingssysteem hebben.

Echter: DIT zal niet langer werken - een typisch 2-pijps verwarmingssysteem is niet ontworpen voor een dergelijk inzetstuk.

In de foto - voeg de convector in een horizontaal tweepijps verwarmingssysteem.

Impasse en voorbijgaan

Als het koelmiddel uit de toevoerleiding, nadat het door de radiator is gegaan, verder in dezelfde richting langs de retourleiding blijft bewegen - dit is een doorvoersysteem met twee leidingen. Als de richting verandert na de verwarmingsinrichtingen - impasse.

Hier wordt de keuze van het schema voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van deuropeningen die moeilijk te omzeilen zijn: als dat zo is, is het gemakkelijker om het water van de radiatoren terug te voeren via dezelfde weg die erin stroomde.

Met bottelen aan de boven- en onderkant

In een huis met één verdieping kunnen verwarmingssystemen met twee en een pijp ook worden verdund onder de vloer en op de zolder. In de hoogbouw wordt, zoals reeds vermeld, dubbele buis het meest gebruikt bij de onderste bedrading van beide pijpen. Risers verbonden in paren bovenaan - springers ertussen.

In termen van gemak van onderhoud en veiligheid in termen van mogelijke overstroming van appartementen, is een dergelijk systeem zeker handiger. Als we echter de toevoerleiding naar de zolder uitvoeren, krijgen we een grote ontbijtkoek: het gemak van de lancering.

Instructies voor het lanceren van het ontladen systeem met de bodemvulling ziet er als volgt uit:

 • Open langzaam de klep op de retourleiding en wacht tot het systeem met water is gevuld. Langzaam - om waterslag en radiatorscheiding te voorkomen.
 • Open de klep op het veld.
 • In de komende dagen hebben we een groot en helder gevoel met een constante luchtstroom van de springers in de appartementen. Hoewel er luchtpluggen in de risers zitten, is er geen circulatie.

In het geval van de bovenste vulling, doen we de eerste twee operaties, gaan dan naar de zolder naar het expansievat en openen de ventilatieopening. Of open zelfs een puinhoop in de kelder van de zolder. En - kijk eens! - batterijen worden heet.

Druktesten van het verwarmingssysteem staan ​​garant voor een warme winter - lees hier.

Schematisch diagram van het systeem met de bovenste vulling. De bias is nodig, zodat alle lucht in het expansievat wordt gedwongen.

Met natuurlijke en geforceerde circulatie

In het algemene geval wordt voor circulatie in een flatgebouw ofwel een drukverschil tussen de hoofdlijnen van de verwarming of de werking van één of meerdere circulatiepompen gebruikt.

Twee-pijp verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie in het geval van een huis met een tot drie verdiepingen is mogelijk, maar vereist de vervulling van twee voorwaarden:

 • Top bottelen. Inzending op de zolder.
 • De toevoer- en retourleidingen hebben een afstandsbediening van niet minder dan 32 mm. Meer is beter.

De eerste vereiste houdt verband met het feit dat we bij de bovenste botteling een kant en klare boostercollector krijgen: het door de ketel met een lagere dichtheid verwarmde water stroomt omhoog en van daaruit daalt de zwaartekracht door radiatoren of een convector, waardoor ze warmte krijgen.

De tweede - met de hydraulische weerstand van de pijpleiding. De wanden creëren een zekere weerstand tegen de stroming van water, en hoe groter, hoe kleiner de diameter van de buis. En het verschil dat ervoor zorgt dat water beweegt, met natuurlijke bloedsomloop, is erg klein.

Advies: als u de tweepijpsverwarming met behulp van een natuurlijke circulatie van een privéwoning met uw eigen handen gaat installeren, moet u kiezen voor polymeer of metaal-polymeer leidingen. Ze hebben een minimum zogenaamde coëfficiënt van ruwheid en met hetzelfde verschil als staal, zorgt voor een snellere circulatie van het koelmiddel.

Polypropyleen is goed. Maar de ingetogen diameter van de lagere vulling - een duidelijke fout.

Weinig over hydrauliek

Bij de keuze van de leidingdiameter is de lay-out en het vermogen van de circulatiepomp onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoiets als de hydraulische berekening van het horizontale tweepijpsverwarmingssysteem. Het wordt uitgevoerd met als doel het berekenen van de drukval bij een gegeven sectie, of het berekenen van de vereiste pijplijndiameter.

We zullen niet opzettelijk een volledige beschrijving geven van de methoden en formules waarmee de hydraulische berekening van een tweepijps horizontaal verwarmingssysteem kan worden uitgevoerd: neem mijn woord, ze zijn UITERST complex en produceren vrij grote fouten.

We vermelden alleen de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de berekeningen.

 • De oppervlakteruwheid van de buis. Het is de grootste in asbestcement en stalen buis na een lange dienstperiode vanwege de grote hoeveelheid roest en aanslag.

De kleinste ruwheid heeft, zoals reeds vermeld, polymeer- en metaalpolymeerpijpen. Wat is vooral blij - de weerstand van polypropyleen en verknoopt polyethyleen aan de beweging van water verandert niet met de tijd.

 • Verhoog en verlaag de dwarsdoorsnede.
 • Bochten, radiale bochten. Elke pijpbocht verhoogt de hydraulische weerstand met meerdere graden.
 • Verschildruk tussen toevoer- en retourleidingen.
 • Gedeelte en vorm van kanalen in verwarmingsapparaten.
 • Het aantal kachels.
 • Kleppen - type en hoeveelheid.

De optimale snelheid van het koelmiddel ligt in het bereik van 0,3 - 0,7 meter per seconde.

Bij lagere waarden krijgen we periodieke verluchting van het verwarmingssysteem; bovendien zullen eenpijps- en tweepijpverwarmingssystemen met een langzaam bewegend koelmiddel een te grote temperatuursvariatie geven bij verwarmingsapparaten.

Bij hogere snelheden wordt de verwarming te luidruchtig. Wat even onaangenaam is, is dat de erosie van pijpwanden door onvermijdelijke schurende deeltjes - zand en slakken - vele malen zal versnellen.

Als u nog steeds de berekeningen wilt uitvoeren, kunt u hier de ruwheidscoëfficiënten van de leidingen nemen.

Sanitaire tips

Eindelijk - een paar eenvoudige praktische tips, op de een of andere manier verbonden met het werk van een- en tweepijps verwarmingssystemen.

 • In een huis met één verdieping moet je je leven niet ingewikkeld maken met complexe schema's. Het is beter om een ​​eenvoudig éénpijpsysteem te gebruiken met een circulatiepomp en de mogelijkheid van natuurlijke circulatie.
 • Een eenvoudige oplossing voor het probleem van het luchten van de risers bij de lagere botteling - stel het verwarmingssysteem niet opnieuw in voor de zomer. Eigenlijk wordt het voorgeschreven door de normen van de behuizing: met water gevuld, worden stalen buizen langzamer vernietigd door corrosie.
 • Als alle verwarmingen zijn aangesloten op een van de op de bovenverdieping aangesloten stijgbuizen, plaats dan een klep op de tweede uitbreidingskaart in plaats van een kap. Start het opnieuw op en verdrijf de luchtsluis vanuit de kelder.
 • Voor een huisje met een vloeroppervlak van maximaal 150 m2 en geforceerde circulatie, worden leidingen DN25 gebruikt. Radiatoren gesneden in hen met een pijp van kleinere diameter.

Let op: verwar de afstandsbediening (binnenste gedeelte van de buis) en de externe diameter niet met elkaar.

 • In huizen van een klein gebied in een tweepijpssysteem is het in evenwicht brengen van verwarmingsapparaten met smoorspoelen verplicht. Degenen die zich het dichtst bij de ketel bevinden, worden zo geperst dat de stroom water er doorheen niet de druppel naar de verte doven.
 • In appartementsgebouwen vindt balanceren op een andere manier plaats: door het verschil in manoeuvreerbaarheid tussen bottelen en risers. Als het bottelen een doorsnede van 80 millimeter heeft en de risers - 20, doven degenen die zich het dichtst bij het liftknooppunt bevinden, de druppel op de verre nullen niet uit.

Het verschil tussen de diameters van de vulling en de stijgleiding biedt hetzelfde differentieel over de gehele lengte van de vulling.

conclusie

Voor meer informatie over wat een horizontaal tweepijpsverwarmingssysteem zou kunnen zijn, vindt u in de video aan het einde van het artikel. Warme winters!

Lees ook het artikel "Luchtverwarmers - autonome verwarming van voertuigen en tijdelijke gebouwen".

Pagina 2

Wat is het - verwarming met één pijp? Wat zou een eenpijpsverwarmingssysteem met natuurlijke circulatie moeten zijn?

Welke pijpdiameters moeten worden gebruikt en wat moet hun materiaal zijn? Laten we proberen het te begrijpen.

De manier waarop de radiator op de foto is aangesloten op de ketel is het onderwerp van ons artikel.

Wat is het

Het éénpijpsysteem van het verwarmingssysteem impliceert de afwezigheid van afzonderlijke toevoer- en retourleidingen. Het koelmiddel komt uit het liftsamenstel of de ketel en keert terug langs een ring die een kamer of meerdere kamers rond de omtrek omringt.

Daarentegen is er een tweepijpssysteem waarbij elke radiator een springer is tussen de twee verwarmingslijnen.

Wat een pijpsysteem kan zijn?

Het verwarmingssysteem verwarmen - een betrouwbare garantie voor warmte in de kamer? Lees hier.

Gesloten en open

Wat is het en wat is het verschil tussen de schema's?

 • Een gesloten eenpijpsverwarmingssysteem communiceert niet met de omgevingslucht en kan daarom een ​​vrij grote overdruk in het circuit hebben. Als het nodig is om de lucht af te blazen, gebeurt dit handmatig; Het watervolume in het systeem is constant.

Het is nuttig: nu zijn automatische luchtventielen gebruikelijk geworden, die zonder menselijke tussenkomst lucht afgeven en de weg naar het koelmiddel blokkeren. Dankzij hen wordt een enkelpijps gesloten verwarmingssysteem gestart door simpelweg de kleppen te draaien en de ketel in te schakelen (of aan te steken).

 • Open, in tegenstelling tot het, heeft een lekkende expansietank, die in de lucht wordt gedwongen. Het is duidelijk dat een dergelijk schema een afdruk oplegt aan de bedrading van verwarming. In het bijzonder moet de ring die rond de omtrek van het huis loopt boven de verwarmingstoestellen worden geplaatst - anders verzamelt de lucht zich daarin.

De helling van een open verwarmingssysteem is nodig voor hetzelfde doel - zodat alle lucht in het expansievat wordt gedwongen.

Horizontaal en verticaal

 • Eénpijps horizontaal verwarmingssysteem is het meest typerend voor een cottage of een privéwoning. Over het algemeen is de naam intuïtief: de ringbedrading bevindt zich in het horizontale vlak.
 • Een verticaal verwarmingssysteem met enkele pijp is typerend voor huizen met twee of drie verdiepingen met een klein vloeroppervlak. De ring waar het koelmiddel doorheen wordt gepompt, wordt eenvoudigweg omgezet in een verticaal vlak. Er zijn geen andere fundamentele verschillen in dit schema.

Verticale monotube-systemen kunnen meerdere parallelle ringen bevatten die hieronder in een gemeenschappelijke pijpleiding aansluiten. Daarom wordt een dergelijk systeem soms niet helemaal correct aangeduid als een verticaal verwarmingssysteem met een monobuis met een lagere bedrading.

Dit schema ziet er zo uit.

Flow en met bypasses

In een eenpijpsstroomsysteem passeert het volledige volume koelmiddel alleen en uitsluitend via radiatoren of andere verwarmingsinrichtingen. In de bescheiden mening van de auteur is een dergelijk systeem alleen begrepen als de ring om een ​​kleine kamer gaat en twee of drie batterijen van warmte voorziet.

Waarom zo?

De nadelen van een dergelijk schema zijn te groot, die vaak worden beschreven in een vergelijkende analyse van verwarmingssystemen als kenmerkend voor alle systemen met één pijp:

 • Aanpassing van individuele verwarmingen is niet mogelijk. Het is noodzakelijk om de choke op één te drukken - en alle anderen stoppen ook met opwarmen.
 • Het demonteren van een radiator vereist een volledige stop en reset van het verwarmingssysteem.
 • Het verschil in temperatuur tussen de eerste en de laatste straler is erg groot.

Elke radiator breekt de lus van het verwarmingssysteem. We veroordelen.

Het bypass-systeem maakt gebruik van een constante circulatie van het hoofdvolume water door springers. Nauwkeuriger gezegd, de MAIN-ring is een dikke pijp, parallel aan welke de verwarmingsinrichtingen zijn ingebed zonder deze te scheuren.

Een éénpijps verwarmingsschema dat op deze manier wordt geïmplementeerd, heeft veel voordelen:

 • De watercirculatie zal snel zijn en het temperatuurverschil zal klein zijn.
 • Het instellen van een afzonderlijke verwarmer met een thermische kop of choke levert geen problemen op en heeft geen invloed op de rest van het systeem.
 • Elke radiator met afsluiters kan worden uitgeschakeld en verwijderd zonder de verwarming te stoppen.

Correct geconfigureerd, een dergelijk systeem is extreem fouttolerant en zelfs bij de meest strenge vorst zonder dat het evenwicht niet stopt en niet zal worden bevroren. Bovendien is de prijs van materialen minimaal en kunnen alle installatiewerkzaamheden eenvoudig en zo snel mogelijk met uw eigen handen worden uitgevoerd.

Zoals ze zeggen, aanbevelingen van de beste hondenfokkers.

Met geforceerde en natuurlijke bloedsomloop

Gedwongen circulatie is niet noodzakelijk een circulatiepomp. Het éénpijpsysteem van een privéhuis, aangedreven door een liftknoop die is aangesloten op de hoofdverwarming, circuleert ook krachtig: het koelmiddel drijft het drukverschil aan dat van buiten wordt gecreëerd.

Natuurlijk circulatie genoemd vanwege de natuurlijke thermische uitzetting van water. Bij opwarming snelt het naar boven, waarvoor de zogenaamde versnellende collector wordt gebruikt als een structureel onderdeel van de ketel zelf of zijn loopback; en vervolgens keert de zwaartekracht terug naar de herhaalde verwarmingscyclus.

Waar moet u rekening mee houden bij het ontwerpen van een verbindingssysteem met één pijp voor radiatoren in een systeem met natuurlijke circulatie?

 • De hoofdring moet een grote diameter hebben. Een redelijk minimum zou DU32 zijn voor een huis van ongeveer 100 m2. Meer is beter.

De reden hiervoor is dat de drukval tussen de punten aan de uitgang van de ketel en aan de ingang ervan minimaal zal zijn. Hoe kleiner de diameter van de buis, hoe meer weerstand het heeft voor de vloeistofstroom daarin.

Let op: verwar de uitwendige diameter van de buis en de besturing ervan niet, die ongeveer gelijk is aan het interne lumen. Het lumen van een buis met een uitwendige diameter van 32 millimeter gemaakt van polypropyleen is slechts 20,1 mm, wat duidelijk niet genoeg is.

Dubbelbuissysteem met lagere bedrading: laten we naar het schema kijken.

Hier is het pijpgedeelte ingetogen. Maar we geven de auteur van het project niet de schuld: de ketel voedt slechts twee radiatoren in één ruimte.

 • Na de aanloopcollector moet de ring met een constante gradiënt van 5-7 graden naar de ketel gaan, waardoor het koelwater door zwaartekracht kan worden getransporteerd.
 • Kunststof en metalen buizen hebben een veel minder ruw oppervlak dan staal. Wat nog belangrijker is, na verloop van tijd wordt dit oppervlak niet overgroeid met sedimenten die de stroming van water in de pijp belemmeren.

Dat is de reden waarom voor verwarmingssystemen waarbij de temperatuur van de warmtedrager niet te hoog is gepland, elke instructie voor zelfmontage ten zeerste het gebruik van polypropyleen, metaal-plastic of verknoopt polyethyleen aanbeveelt.

Hoe een monobuissysteem in een huisje te monteren

Het algemene schema is al beschreven. Laten we de belangrijkste punten herhalen, zodat er geen onduidelijkheden zijn:

 • Zelfs als u van plan bent om een ​​circulatiepomp te gebruiken, is het beter om de normale werking van de verwarming te garanderen als gevolg van natuurlijke circulatie. Het licht wordt soms uitgeschakeld, de draden in een sneeuwstorm worden vaak verscheurd door vallende bomen en het is op zijn minst onaangenaam om zonder verwarming op -30 te zitten.

De manier om dit te doen is simpel: na de ketel gaat de leidingbedrading scherp omhoog en daalt vervolgens af naar de ketel rond de omtrek van het huis met een helling van 5 graden. De buis moet voldoende dik zijn - DU32 - DU40 mm.

Het diagram voldeed aan alle noodzakelijke hellingen.

Van de auteur: een meer nauwkeurige hydraulische berekening van een eenpijpsverwarming werkt met een groot aantal variabelen, inclusief pijpmateriaal, radius en aantal windingen, drukval, aantal en type afsluiters, enzovoort. Neem daarnaast mijn woord - de formules die bij de berekening worden gebruikt, zijn zeer gecompliceerd: de Bernoulli-wet beschrijft alleen het eenvoudigste geval van stroming door een DIRECTE pijp zonder rekening te houden met de ruwheid van de wanden.

Het goede nieuws voor ons is dat in de echte wereld het berekenen van hydraulische verwarming - een eenpijpsysteem of wat dan ook - nodig is bij het ontwerpen van een appartementencomplex om geld te besparen. Het verschil in kosten in de schaal van de staatconstructie met een afname van de diameter van de pijp per stap zal miljoenen roebels bedragen.

In het geval van een kleine privéwoning, kunnen we het ons veroorloven om de praktijk van anderen te vertrouwen en gewoon de pijp met een beruchte diameterreserve te plaatsen.

 • Radiatoren vallen parallel aan de hoofdring. Voor tie-in wordt meestal pijp DN20 mm gebruikt. Er is geen vernauwing van de hoofdlijn tussen de bevestigingspunten van de radiator: er zal toch water doorheen circuleren.
 • Elke verwarmer wordt geleverd met een smoorspoel of thermische kop voor aanpassing. Op de tweede inzet is een klep geïnstalleerd, waardoor deze volledig kan worden afgesneden en, indien nodig, kan worden verwijderd en vervangen.
 • Radiatoren vallen van beide kanten naar beneden. Maak u geen zorgen over de circulatie in de secties: de praktijk leert dat verwarmingsapparaten met een dergelijke verbinding ALTIJD door het hele volume verwarmen en niet hoeven te worden gewassen.
 • Bij de onderste bedrading (wanneer deze zich onder de verwarmingen bevindt), wordt aan elk van hen een automatische luchtklep of een handmatige ontluchter geleverd: een Mayevsky-klep, een klep of een conventionele waterkraan. Eénpijpsverwarmingssysteem met de hoogste verdeling heeft het niet nodig: alle lucht zal in het expansievat worden gedwongen.

Model geïnstalleerde radiator. Men kan de Mayevsky-kraan en de slamafsluiter in de inzet zien.

 • Soms wordt een enigszins aangepast doorstroomtype eenpijpsverwarmingssysteem gebruikt: een stalen pijp met een grote diameter (100-150 mm) wordt langs de wanden gelegd of opgehangen zonder dat er verwarmingsinrichtingen worden ingebracht.

Het kan worden gemaskeerd door een decoratieve doos die de ventilatie niet hindert. Het schema is uiterst eenvoudig, goedkoop in te voeren en zeer efficiënt in termen van verwarming.

conclusie

Aanvullende informatie over wat kan zijn en hoe is gemonteerd horizontaal eenpijps verwarmingssysteem - zoals altijd, in de video aan het einde van het artikel. Warme winters!

Lees ook het artikel Airconditioning van het verwarmingssysteem, de oorzaken en methoden van eliminatie.

Pagina 3

In moderne landhuizen, als ze efficiënt en zonder extra kosten moeten worden verwarmd, wordt vaak gebruik gemaakt van het schema van een tweepijpsverwarmingssysteem.

Ondanks de enigszins hogere kosten van materialen en apparatuur, is het tweepijpsysteem met vertrouwen vandaag toonaangevend onder alle bestaande analogen, omdat het zich onderscheidt door zijn unieke prestaties, prestaties en zuinigheid.

Twee-pijp verwarmingssysteem in het huis - schema

Tweepijpssysteem: de belangrijkste verschillen

Twee-pijp verwarmingssysteem (zoals de naam al impliceert) omvat het gebruik van twee leidingen. Een van de leidingen is verantwoordelijk voor de toevoer van het verwarmde koelmiddel en de andere is voor het aftappen van hetzelfde water in de retourleiding.

Het water dat in elk van de radiatoren is afgekoeld, gaat niet meteen naar een ander verwarmingsapparaat, maar wordt naar de ketel gestuurd - hiertoe wordt de retourleiding gebruikt.

Als resultaat van de werking van een dergelijk systeem is de temperatuur van het koelmiddel bij de inlaat van elk van de verwarmingsinrichtingen bijna identiek, hetgeen de efficiëntie van het werk verhoogt en het gebruik van radiatoren van een enkel type toelaat.

Het installeren van een tweepijpsverwarming doe je zelf op verschillende manieren:

 1. De horizontale lay-out is een uitstekende keuze voor grotere gebouwen, huizen met een gratis lay-out. Een bijzonder kenmerk is de noodzaak om extra circulatiepompen voor verwarming te installeren, die het uiterlijk van luchtpluggen helpen voorkomen;

Horizontaal schakelschema van het verwarmingssysteem

 1. Het verticale schema is een universele optie die zonder problemen in onroerend goed kan worden gebruikt. Opgemerkt moet worden dat de verbinding van alle verwarmingsinrichtingen van het systeem door vloer aan een enkele stijgleiding wordt gemaakt.

Tip! Tijdens de installatie van een tweepijpsverwarmingssysteem in ruimtes met een groot oppervlak, is het het beste om bovendien een gasklep op elk van de radiatoren te installeren.

Aldus zal het mogelijk zijn om de optimale temperatuur in de kamer te verkrijgen, om de efficiëntie van verwarming te verhogen.

De belangrijkste soorten tweepijpsverwarmingssystemen

Vanuit het oogpunt van de stroomrichting van het koelmiddel kunnen tweepijps verwarmingsschema's worden onderverdeeld in twee types:

 • Dead-end tweepijps verwarmingsschema. Er wordt aangenomen dat de richting van het koelmiddel langs de toevoerpijp en retourleiding in verschillende richtingen is. Afhankelijk van de functionaliteit lijkt dit verwarmingssysteem op één pijp, maar de bijzonderheid ligt in de parallelle aansluiting van elke batterij op de inkomende en uitgaande risers.

De locatie van de radiator in het tweepijpsverwarmingssysteem

Opgemerkt moet worden dat de prijs van een dergelijk verwarmingssysteem vrij betaalbaar is, de verbinding met het huis is winstgevend. In dit schema kunnen twee koelmiddeltoevoerringen worden geplaatst - één (kort) verwijst naar de stijgbuis dichtbij de ketel, terwijl de tweede naar de op afstand gelegen stijgleiding;

 • Directe stroom. De beweging van het koelmiddel wordt in dit geval gelijktijdig geproduceerd. Dergelijke schema's van een tweepijpsverwarmingssysteem onderscheiden zich door alle voordelen van vergelijkbare verwarmingsschema's voor kamers, maar ze missen drukval en andere problemen.

Regelingen van een tweepijpssysteem: kenmerken, eigenschappen

De instructie voor elk tweepijpsverwarmingssysteem zegt dat een dergelijk schema u toelaat om snel en efficiënt warmte door de hele kamer te verspreiden, ongeacht de afstand tot de kachel.

De temperatuur van elk koelmiddel (of het nu om water of stoom gaat) blijft stabiel en onveranderd. Dit is erg handig, vooral als het gaat om een ​​huis met twee of drie verdiepingen of zelfs een hoogbouw in de stad.

Opgemerkt moet worden dat het principe van de werking van een modern tweepijpsverwarmingssysteem vrij eenvoudig is en bestaat uit het gebruik van een bepaald principe: van een gemeenschappelijke pijp (systeemverdeelstuk) stroomt koelmiddel naar elke radiator afzonderlijk.

Gebruik voor het verwijderen van het koelmiddel dat al door de verwarmingstoestellen is gepasseerd, "retourpijpen".

Vaste brandstofketel gebruikt in het tweepijpsverwarmingssysteem

De eigenaardigheid van tweepijpsverwarmingssystemen (namelijk het handhaven van een constante temperatuur in het systeem) garandeert een meer efficiënte en nauwkeurige temperatuurregeling in de gebouwen. Tegelijkertijd (zoals je op veel foto's en video's kunt zien) kan een afzonderlijke temperatuurregelaar op de vloer of op elke radiator worden geïnstalleerd, wat erg handig is.

Parallelle aansluiting van een tweepijpsverwarming: voordelen

Het tweepijps verwarmingsschema impliceert alleen het gebruik van een parallelle verbinding van alle radiatoren in het huis. Een dergelijke strikte regulering heeft echter geen nadelige invloed op de functionaliteit van het systeem - integendeel, het verhoogt enigszins de functionaliteit en verschilt van andere verwarmingsmethoden.

Het grote voordeel van de parallelle aansluiting van het verwarmingssysteem ligt in het feit dat het door de ketel verwarmde koelmiddel gelijkmatig in elk van de radiatoren langs de ketting stroomt. Aldus wordt een uniforme temperatuurverdeling door het huis bereikt.

Natuurlijke circulatie van het koelmiddel in het verwarmingssysteem

Elementen van het tweepijpsverwarmingssysteem en temperatuurregeling

Het moderne systeem van tweepijpsverwarming omvat twee hoofdgroepen van apparaten:

 1. De belangrijkste eenheden. Deze categorie omvat verschillende radiatoren, aansluitpunten, thermostatische kranen, drukverschilregelaars, afsluiters en ontluchterventielen. Natuurlijk kunnen het aantal en het bereik van apparaten variëren afhankelijk van de eigenschappen van de kamer en de grootte van het systeem zelf;
 2. Instrumenten voor temperatuurregeling. De structuur van het tweepijpsverwarmingssysteem omvat noodzakelijkerwijs apparaten die helpen bij het aanpassen van de temperatuurcondities. Zo zijn bijvoorbeeld de meest populaire apparaten te onderscheiden: thermostatische apparatuur (koppen, kleppen), kamerthermostaten en servoaandrijvingen.

Temperatuurregelaar van twee-pijpssysteem van verwarming

De aanwezigheid van de massa van de hoofd- en aanvullende uitrusting is een ander kenmerk van het tweepijpsverwarmingssysteem. Met dit alles is dit feit ook een voordeel, omdat er de mogelijkheid is om de efficiëntie van het verwarmingssysteem te verhogen, eenvoudige en eenvoudige aanpassing van de optimale temperatuur in alle kamers.

uitslagen

Het voordeel van een tweepijpsverwarmingssysteem:

 • Hoog rendement, klein verlies van warmte-energie tijdens bedrijf;
 • De mogelijkheid van gebruik in alle gebouwen, inclusief die waarin reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd;
 • Installatie van alle kleppen en andere apparatuur in dezelfde ruimte;
 • Hoge koelmiddeldruk in de risers, efficiënte en uniforme warmteverdeling door het verwarmingssysteem.

Het is belangrijk! Wilt u warmte besparen, dan hoeft u alleen maar thermostatische kranen te installeren. Ze kunnen tot 30% energie besparen.

Het tweepijpsverwarmingssysteem is de perfecte keuze voor elke moderne woning, ongeacht het aantal verdiepingen en het vloeroppervlak. Vanwege de beschikbaarheid, het hoge prestatieniveau en de mogelijkheid om de temperatuurregimes aan te passen, is een dergelijk systeem behoorlijk verschillend van bestaande analogen (op een positieve manier), het stelt je in staat om optimale omstandigheden te creëren voor wonen en werken in elk pand.

Kenmerken van het tweepijpsverwarmingssysteem

Radiatorverwarming met een autonome warmtebron vereist een goede aansluiting van verwarmingsapparaten. Het tweepijpsverwarmingssysteem van een privéhuis met een geforceerd circulerend koelmiddel is het meest efficiënt en economisch. De installatie kan op zichzelf worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een goed ontworpen project op basis van nauwkeurige berekeningen van de warmtetechniek.

Kenmerken van eenpijps- en tweepijpssystemen

Het waterverwarmingssysteem kan eenpijps en tweepijps zijn. Overweeg de kenmerken van elke optie.

In een éénpijpsysteem worden radiatoren in serie aangesloten op de toevoerleiding. De voordelen hiervan zijn een eenvoudig ontwerp en een klein verbruik van materialen, omdat er een minimum aan leidingen moet worden geïnstalleerd. Maar wanneer in serie geschakeld met de verwarmingsapparaten op afstand van de ketel, wordt het koelmiddel al afgekoeld en om het noodzakelijke niveau van luchtverwarming in de kamer te bieden, is het noodzakelijk om radiatoren met een hoger vermogen te installeren, wat de kosten van het project verhoogt. De nadelen omvatten ook:

 • de complexiteit van de hydraulische berekening;
 • beperking van het aantal kachels;
 • kriticiteit van fouten gemaakt in de ontwerp- en installatiefase;
 • het onvermogen om de temperatuur van verwarmingsinrichtingen afzonderlijk te regelen, afhankelijk van de vereisten voor het microklimaat van het pand;
 • het onvermogen om de waterstroom naar een afzonderlijke radiator te blokkeren (voor reparatie of vervanging, enz.) zonder de werking van het gehele systeem te stoppen;
 • hoog warmteverlies.
Op het diagram, het verschil tussen eenpijps- en tweepijpssysteem

Een 2-pijps verwarmingssysteem zorgt, in tegenstelling tot een eenpijpsverwarming, voor een parallelle opstelling van de toevoer- en retourleidingen waarmee de radiatoren zijn verbonden. Deze optie heeft de volgende voordelen:

 • laat toe om aan alle radiatoren een vloeistof van dezelfde temperatuur te leveren (het is niet nodig om het aantal secties uit batterijen ver van de ketel te vergroten);
 • een thermostaat kan op elk verwarmingsapparaat worden geïnstalleerd;
 • er kunnen extra verwarmingsapparaten aan de gemonteerde lijn worden toegevoegd;
 • Er zijn geen beperkingen aan de lengte van de contour.

Tweepijpsverwarming heeft enkele nadelen, zoals de complexiteit van het bedradingsschema, het toegenomen verbruik van materialen en de moeizame installatie, vergeleken met de optie met één pijp.

Ook vermeldenswaard is de radiale (collector) aansluiting van verwarmingsapparaten - voor elke radiator zijn afzonderlijke toevoer- en retourleidingen gemonteerd. De voordelen van een onafhankelijke aansluiting van verwarmingsapparaten omvatten de onderhoudbaarheid van het systeem - het uitschakelen van een van de circuits heeft geen invloed op de prestaties van andere radiatoren. Het belangrijkste nadeel is de noodzaak om een ​​groot aantal buizen te leggen.

Meestal komt het verwarmen van een huis door water neer op het samenstellen van een tweepijpssysteem, omdat dit de meest efficiënte en kosteneffectieve optie is.

Soorten tweepijpssystemen

Tweepijpssystemen zijn ingedeeld volgens verschillende criteria:

 • de bewegingsrichting van het vloeibare medium (doodlopend of doorstroomd);
 • contourtype (open of gesloten);
 • principe van vloeistofbeweging (natuurlijke of geforceerde circulatie).

Impasse en stroom

In een stromingstype systeem in de aanvoer- en retourleidingen verandert de bewegingsrichting van de vloeistof niet. Het doodlopende schema onderscheidt zich doordat in de toe- en afvoerleiding het koelmiddel in tegengestelde richting beweegt. Radiatoren worden op de aanvoer- en retourleidingen gemonteerd na de bypass (jumper), die het mogelijk maakt om, indien nodig, een afzonderlijk verwarmingsapparaat uit te schakelen zonder de werking van het gehele verwarmingscircuit te verstoren.

Deadlock en passerend tweepijpssysteem

Open en gesloten

Het expansievat (capaciteit om te compenseren voor thermische uitzetting) is een open tank of een afgedichte tank, uitgerust met een elastisch membraan. De open tank wordt bovenaan de contour geïnstalleerd, er moet regelmatig water aan worden toegevoegd. De membraantank is ontworpen om onder druk te werken, het gebruik ervan vermindert het risico op corrosie van metalen elementen, omdat het koelmiddel niet in contact komt met lucht.

Zwaartekracht en gedwongen circulatie

Zwaartekrachtsystemen (met natuurlijke circulatie) zorgen voor de verplaatsing van koelvloeistof door de leidingen door de dichtheid van de vloeistof te veranderen bij toenemende temperatuur en door de werking van de zwaartekracht. Om een ​​effectieve circulatie te verzekeren, moet de diameter van de leidingen op alle delen van het circuit correct worden berekend en onder een bepaalde helling worden gemonteerd. De structuur van een dergelijk systeem omvat meestal een open expansievat.

Geforceerde circulatie van vloeistof in het circuit wordt verzorgd door een speciale pomp. Het vluchtige systeem werkt onder druk en vereist de installatie van een membraantank, luchtopening. De populariteit van deze optie is gebaseerd op hoge efficiëntie en gebruiksgemak van het systeem.

Gedwongen circulatie: zwaartekracht en pompen

Installatie algoritme

De installatie van een tweepijpsverwarmingssysteem, ongeacht de kenmerken ervan, vereist het gebruik van de volgende gereedschappen, armaturen, materialen en uitrusting:

 • roulette, potlood / marker, gebouwniveau, schietlood;
 • elektrische boor;
 • schroevendraaier;
 • gereedschap voor installatie van pijpleidingen (afhankelijk van het geselecteerde type buizen);
 • verstelbare en gassleutels;
 • buizen (naar keuze: metalplastic, staal, koper, van polypropyleen);
 • verwarmingsapparaten;
 • ventilatieopening (handmatig voor elk van de batterijen, automatisch voor het hele circuit);
 • expansievat;
 • elementen van de ketelband;
 • afvoerklep en terugslagklep voor make-up systeem, etc.

Tijdens de voorbereiding van het project moet een thermische berekening van het gebouw worden uitgevoerd om het optimale vermogen van de verwarmingsapparaten te bepalen. Selecteert ook het type radiatoren, pijpen. Polypropyleen geniet een groeiende populariteit - dergelijke buizen corroderen niet en zijn niet overgroeid, zijn geschikt voor verborgen installatie, zijn gemakkelijk te installeren en betaalbaar. De diameters van polypropyleenbuizen voor een tweepijpssysteem worden bepaald afhankelijk van de warmtebelasting en de lengte van de toevoerleiding. De retourleiding is gemonteerd op leidingen van dezelfde sectie.

Om de installatie te vereenvoudigen, wordt de axonometrie van het verwarmingssysteem uitgevoerd - er worden speciale blauwdrukken gemaakt voor het verwarmingscircuit op elke verdieping van het huis. Het axonometrische schema van het verwarmingssysteem houdt de locatie in van elk element in de tekening langs drie coördinatenassen, waarvan er geen parallel is aan het beeldvlak. Axonometrische verwarmingsschema laat u duidelijk de tussenkomst van alle elementen in de ruimte zien. Een voorbeeld van hoe de axonometrie van verwarming eruit ziet, is te zien in de figuur:

Verwarmingssysteem met geforceerde circulatie is gemonteerd in de volgende volgorde:

 • Installatie van de verwarmingseenheid op een speciaal ingerichte plaats (aparte ruimte) met een niet-brandbare materiaalafwerking.
 • Installatie van boilerstroomleidingen, circulatiepomp, aansluiting van een verdeelleiding, indien meerdere verwarmingscircuits aanwezig zijn.
 • Installatie van verwarmingsapparaten (montagebeugels aan de muur of op standaards op de vloer). Er moet een tussenruimte zijn van ten minste 10 cm tussen de onderkant van de batterij en de vloer, evenals tussen de bovenkant van de batterij en de dorpel.
 • Pijplijn leggen, aansluiting van aan- en afvoerleidingen op radiatoren, installatie van afsluit- en regelventielen, Mayevsky-kranen en thermische sensoren.
 • Het systeem vullen en krimpen. Nadat het circuit op lekken is gecontroleerd, wordt er lucht uit de radiatoren ontsnapt. Dan is het systeem gebalanceerd.

Accu-aansluitschema

De risers van verwarmingssystemen zijn verticaal of horizontaal opgesteld. Aan de verticale stijgbuizen die zijn verbonden met de keteleenheid, geïnstalleerd in de kelder, kelder of op de eerste verdieping, zijn de radiatoren direct verbonden. Dit is een schema voor gebouwen van verschillende verdiepingen. Opgezet vereist aantal risers voor het verwarmen van alle residentiële gebouwen.

In huizen met één verdieping en twee verdiepingen wordt een horizontaal verwarmingssysteem met twee leidingen gebruikt, waarbij de lay-out van toevoer- en retourleidingen op elke verdieping hoger, lager of gecombineerd kan zijn. Het vereiste aantal radiatoren wordt aan de horizontale takken bevestigd.

Schema van de onderste bedradingsaansluiting van batterijen

Een tweepijps waterverwarming met topbedrading impliceert het leggen van leidingen op zolder of onder het plafond, en dit doet afbreuk aan de esthetiek van de kamer. Gecombineerde bedrading (toevoerpijp onder het plafond, retourleiding - langs de vloer) wordt gebruikt tijdens de installatie van het zwaartekrachtsysteem, omdat het zorgt voor een efficiëntere circulatie.

Het schema van een tweepijpsverwarmingssysteem met een lagere bedrading is de meest populaire optie voor verwarmingssystemen met gedwongen koelmiddelbeweging. Onderste bedrading kan worden verborgen onder de plint, een decoratief scherm of in de vloer worden gelegd, zodat de pijpen niet zichtbaar zijn in de kamer. Het tweepijpsverwarmingssysteem met lagere bedrading wordt gekenmerkt door een hoog rendement, vooral wanneer het bijbehorende schema wordt geïmplementeerd. In dit geval beweegt het koelmiddel in de toevoerleiding en de retourleiding in dezelfde richting en rijdt op dezelfde afstand, wat de hydraulische stabiliteit van het systeem waarborgt.

Een grote rol in de efficiëntie van het systeem wordt gespeeld door het verbindingsschema van radiatoren. De batterij heeft vier ingangen en een handmatige ontluchter is geïnstalleerd op een van de bovenste. De toevoer- en retourleidingen zijn verbonden met twee van de drie overblijvende leidingen en de overtollige opening is afgesloten met een plug.

Aan verticale stijgleidingen is de radiator als volgt bevestigd:

Opties voor montage van de radiator op de verticale stijgleiding

In het systeem met horizontale verbinding worden de volgende verbindingsschema's gebruikt:

Correcte aansluiting van de batterij met een horizontale aansluiting

Schema nr. 2 wordt niet aanbevolen, omdat het bovenste gedeelte van de kachel niet volledig is verwarmd en de warmteafgifte van de radiator lager is dan de berekende. Diagonale verbinding (schema nr. 1) zorgt voor maximale verwarming van de batterij.

balancing

Het verwarmingssysteem voor een particulier huis met geforceerde circulatie moet worden uitgebalanceerd: alle circuits moeten worden uitgebalanceerd in termen van waterstroom. Om aanpassingen te kunnen doen, is elke tak verbonden met de lijn met behulp van een inregelafsluiter. Bovendien is een thermostatisch ventiel of een regelventiel op de toevoerleiding van elk verwarmingstoestel gemonteerd.

Radiator rechte bodemklep

Balanceren vereist een minimale drukmeter op de juiste klep om de drukval te regelen. Idealiter wordt het aanpassingssysteem uitgevoerd met behulp van speciale apparaten.

Als er geen apparatuur is om te regelen, moet de tweepijpsverwarming worden aangeraakt. Hiertoe worden na het hydraulisch testen de circuits volledig gevuld en wordt de lucht uit het systeem ontlucht. Zet vervolgens de ketel aan en zie de batterijen opwarmen. Radiatoren of circuits, die zich dichter bij de ketel bevinden, worden zo ingesteld dat meer warmte naar de verre takken van het systeem gaat. Dit draagt ​​bij aan het brandstofverbruik en efficiënte verwarming van het huis.

conclusie

De bijzonderheid van het tweepijpssysteem met geforceerde circulatie is dat de installatie ervan vrij eenvoudig is en geen specifieke vaardigheden vereist. Installeer verwarmingsapparaten en leg de pijpleiding met alle benodigde kleppen op zichzelf. Maar het wordt aanbevolen om de voorbereiding van het project en het balanceren aan professionals toe te vertrouwen, aangezien fouten in deze fasen overgaan in energieoverschrijdingen, een ongemakkelijk microklimaat in huis, problemen met de werking van de apparatuur.

Lees Meer Over De Pijp